Ljudabsorption – ett viktigt begrepp inom rumsakustiken

Att skapa rum som är både visuellt tilltalande och hälsosamma att vistas i, är av största vikt i såväl privatlivet som arbetslivet. För att lyckas med det sistnämnda är det bl.a. viktigt att skapa en god rumsakustik. I denna artikel tänkte vi fokusera mer på ett av de mest grundläggande begreppen inom rumsakustik – ljudabsorption.

 

Innehåll

 

  • Vad är ljudabsorption?
  • Varför är ljudabsorption så viktigt?
  • Förbättra akustiken med ljudabsorbenter
  • Ta hjälp av Allakustik

 

Vad är ljudabsorption?

Om du har läst vår tidigare artikel ”Vad har ljud för egenskaper?”, så är du medveten om att ljud uppstår av vibrationer i luften. I samband med detta skapas en tryckvåg som gör att ljudet breder ut sig i omgivningen.

När dessa ljudvågor träffar en yta reflekteras en del av ljudenergin tillbaka i rummet. Den resterande delen absorberas av ytan. Och det är alltså detta som är ljudabsorption. När vågorna absorberas i ett material så dämpas också styrkan på ljudet.

Alla material har däremot inte samma absorptionseffekt. Hårda material med hög densitet fångar inte upp lika mycket av vågorna, vilket gör att ljudnivån i ett rum snabbt kan bli hög. Mjukare material fångar upp en större del av vågorna och sänker istället ljudnivån i ett rum.

 

Varför är ljudabsorption så viktigt?

Som nämnts inledningsvis är det viktigt att skapa rum som är trivsamma att vistas i, dels när det kommer till det visuella men också när det kommer till det fysiska och psykiska måendet. Att vistas i rum med höga ljudnivåer är inte hälsosamt för oss människor.

Höga ljud och buller har många negativa hälsoeffekter. Som exempel kan det leda till ökad stress, försämrad koncentrationsförmåga, huvudvärk och förhöjt blodtryck, bara för att nämna några. Mer information om detta hittar du i vår tidigare artikel ”Hur påverkar ljud hälsan?”.

För att minska risken att råka ut för dessa negativa hälsoeffekter är det därför viktigt att man förser rummet med ljuddämpande material. Med andra ord material med hög ljudabsorption. Något som bl.a. kan uppfyllas med ljudabsorbenter och akustiktak!

 

Förbättra akustiken med ljudabsorbenter 

Ljudabsorbenter och akustiktak är tillverkade av material med hög absorptionsförmåga. Genom att placera dessa i utrymmen, både i hemmet och på arbetsplatsen, kan du snabbt och enkelt minska ljudnivåerna och därigenom skapa en trivsam miljö.

Beroende på lokalernas förutsättningar och behov kan olika ljudabsorbenter vara bäst lämpade. Det finns däremot absorbenter som kan användas i alla typer av miljöer, oavsett om det gäller ett privat hem, ett kontor, ett sjukhus, en skola, en industrilokal eller en simhall.

För att lära dig mer om de olika material och lösningar som finns tillgängliga, kan du med fördel läsa våra tidigare artiklar ”Olika typer av innertak”, ”Så väljer du rätt akustikprodukter” och ”Ljuddämpande tavlor för hem och arbetsplats”. Du hittar ännu fler intressanta artiklar i vår kunskapsbank.

 

Ta hjälp av Allakustik

Om du vill veta mer om hur du kan förbättra er rumsakustik kan du fördel ta hjälp av oss på Allakustik. Med över 25 års erfarenhet och tusentals genomförda arbeten kan vi garanterat hitta rätt lösning för just dig!

Självfallet har vi även möjlighet att hjälpa dig med hela processen – från beställning till montage. Tveka inte på att kontakta oss om du har några ytterligare frågor eller funderingar, varmt välkommen.

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov