Hållbarhet

Allakustik, din partner för hållbara ljudmiljöer

Om vårt hållbarhets­arbete

Allakustik bidrar till en hållbar akustik

Vår passion är att skapa akustik­miljöer som förbättrar människors vardag och som står sig lång tid framöver. Här gör vi på Allakustik dagligen skillnad i uppdrag och konsultation. Med ett hållbart arbetssätt skapar vi mervärde för våra kunder, vårt varu­märke och samhället vi verkar i.

I Allakustiks affärsstrategi äger hållbarhet en central roll. Vårt mål är att bli bäst inom hållbara undertak och ligga steget före våra konkurrenter när det gäller socialt ansvar, miljö- och klimatfrågor.

Vår pågående hållbarhetsresa inspireras av vad vi redan åstadkommit på vår gårdsplan utanför vårt försäljningskontor i Stockholm. Gårdsplanen är som en spelplan där leveranser, lagerhämtningar, och en ström av kunder, underentreprenörer samt våra egna montörer ständigt är i rörelse. 

Återvinning och cirkulär materialhantering

Under 2022 har vi investerat i pressar för wellpapp och plaster. Detta för att minimera fraktionen brännbart och för att möjliggöra återvinning.  Dessutom återvinner vi i dagsläget allt spill- och restmaterial av metall.

Vi omvärldsbevakar och efterlyser för närvarande nya sätt att återvinna mineralull på. Till Allakustik bjuds våra leverantörer in för att diskutera logistik och omhändertagandet av spill. Tidiga mornar hinner våra projektledare möta våra montörer på försäljningskontoret. Under dessa möten upprätthåller vi SAM med att stämma av om arbetsmiljöförhållanden, och utrymme ges att prata igenom dagens uppdrag.
Denna gårdsplan kan ses som hjärtat i vår verksamhet. Vi vill därför att förbättringarna vi gör här ska avspegla hållbarhetsomställningen i hela vår verksamhet. I ständig utveckling skall här – och överallt där Allakustiks logotyp förekommer – ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet upprätthållas och berikas.

Genom ägarbolaget Vestum är Allakustik anslutet till FN:s Global Compact och Global Compact Network Sweden som är ett nätverk för svenska företag. Allakustik förbinder sig därmed att som företag följa de Tio Principerna som UN Global Compact står för, det vill säga principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Allakustik förbinder sig därmed även att verka för sund företagsamhet. Utifrån dessa principer har vi på Allakustik startat vår hållbarhetsomställning.

Klimat är en viktig fråga för oss på Allakustik och vi har beslutat att arbeta för att nå netto noll klimatpåverkan till 2050 i enlighet med Parisavtalet. Vår ledning har även satt klimatmålet om att minska vår klimatpåverkan med 55% enligt EU:s klimat-målsplan för 2030.

Vi har gjort en väsentlighetsanalys och sett att återbruk skulle kunna minska vår klimatpåverkan. Vi har även påbörjat försök tillsammans med samarbetspartners för att se om vi kan komma fram till bra lösningar när det gäller cirkulärt återbruk av material.

Vi har bjudit in till workshops och mässor för att samtala om hållbarhet och återbruk.

I september 2022 hölls i Allakustiks regi den första renodlade akustikmässan – tema hållbarhet – rum i våra lokaler.

Utöver material påverkar även våra transporter klimatet. För vår fordonsflotta som vi tagit fram en färdplan för att byta ut mot klimatsmartare alternativ och utvärderar kontinuerligt hur vi kan minska körsträckorna, genom logistiklösningar såsom samkörningar och bättre planerade rutter.

ESG går först

9

Din partner för hållbar akustik

Ett hållbart arbetssätt skapar mervärde för våra kunder, vårt varumärke och samhället vi verkar i

9

Vi ska vara bäst

Vår vision är att vara bäst inom undertak,
– I alla kategorier
9

Relationer

Vi tror på långsiktiga relationer som bygger på förtroende

9

Vår personal

Nyckeln till framgång är vår personal. De är företagets bästa marknadsförare

År sedan starten

+ Färdigställda projekt

Anställda på företagen

omsättning i bolagen