Gränsvärden för buller i lägenhet

Det är många lägenhetsägare som upplever problem med höga eller störande ljud. Men var går egentligen gränsen för hur mycket det får leva om? Det tänkte vi reda ut i denna artikel.

 

Innehåll 

 • Riktvärden för buller inomhus
 • Därför är det viktigt att gränsvärdena efterföljs
 • Så kan man minska bullret i sin lägenhet
 • Ta hjälp av Allakustik

 

Riktvärden för buller inomhus

I Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) kan man läsa att följande riktvärden för buller bör tillämpas:

 • Maximalt ljud – 45 dB
 • Ekvivalent ljud – 30 dB
 • Ljud med hörbara tonkomponenter – 25 dB
 • Ljud från musikanläggningar – 25 dB

Den högsta tillåtna ljudnivån för lägenheter är således 45 dB. Orsakas bullret däremot av musikanläggningar eller ljud med hörbara tonkomponenter går gränsen redan vid 25 dB.

 

Därför är det viktigt att gränsvärdena efterföljs 

Det finns många goda anledningar till varför det är så viktigt att gränsvärdena för buller och ljud efterföljs. Att utsättas buller under en längre period kan nämligen leda till allvarliga hälsoproblem såsom:

 • Ökad stress
 • Koncentrationssvårigheter
 • Ljudkänslighet
 • Tinnitus
 • Ökad trötthet
 • Ständig huvudvärk

För att bara nämna några av problemen…

En vanlig missuppfattning är också att ljuden måste vara höga och kraftfulla för att orsaka problem. Något som inte alls stämmer. Lågfrekventa ljud från exempelvis ventilationsanläggningar kan vara minst lika skadliga som högljutt buller. Framförallt om man utsätts för dem under en längre tid. Något som vi pratat om i vår tidigare artikel som berör lågfrekvent ljud i lägenheter.

 

Sammanfattningsvis

Att gränsvärdena för buller efterföljs i lägenheter och andra inomhusmiljöer är alltså av största vikt för att undvika allvarliga hälsoproblem såsom stress, ljudkänslighet och tinnitus.

 

Så kan man minska bullret i sin lägenhet

Om du upplever problem med buller i din lägenhet är det av största vikt att du tar itu med det direkt.  För att lyckas med detta kan du med fördel:

 • Inreda med mjuka och ljuddämpande material som mattor, kuddar, gardiner, filtar och andra textilier. Du hittar ännu fler tips om detta i vår tidigare artikel om ljuddämpande material.
 • Montera ett s.k. akustiktak i lägenheten. Dessa är tillverkade av särskilda material som effektivt absorberar och eliminerar överflödigt ljud.
 • Klä väggarna med ljudabsorbenter, vilka är tillverkade av samma material som taken. Fördelen med dessa är att de är billigare, enklare att montera och oftast tillräckliga i lägenheter. Mer information om denna lösning hittar du i vår tidigare artikel om ljudabsorbenter för väggar.

 

Ta hjälp av Allakustik

Om du upplever problem med buller och höga ljudnivåer kan du med fördel väda dig till oss på Allakustik. Med över 25 års erfarenhet och tusentals genomförda arbeten kan vi garanterat hitta rätt lösning för just dig.

Självfallet har vi även möjlighet att hjälpa dig med hela processen – från projektering och beställning till montage. Tveka inte på att kontakta oss, varmt välkommen!

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov