Undertak och innertak – vad skiljer dem åt?

Kanske har du inte funderat så mycket över vad det är för sorts tak du har hängandes ovanför huvudet, men det borde du. Miljön i rummet påverkas nämligen mycket beroende på rummets undertak eller innertak. Det finns flera varianter av tak. Många kopplar ordet tak till det tak som finns på husets utsida eller ett tak som finns inomhus som är tillverkat av materialen betong eller trä. Men ett sorts tak som hamnar lite i skymundan är undertaket. 

I denna artikel kommer vi berätta kort kring både under- och innertak, för att sedan fokusera mer på undertaket.

 

Undertak och innertak

Om du tidigare var en av dem som inte funderat så mycket på inner- och undertak kommer det kanske att förändras efter att du läst färdigt. Det finns nämligen ett par saker som skiljer de två taken åt.

Gemensamt för alla undertak och innertak är att de ofta monteras direkt på bjälklagskonstruktionen och därmed bidrar till den estetiska upplevelsen i rummet. Båda taken döljer ventilation, kablage, installationer och liknande, men ungefär där tar likheterna slut.

Den stora skillnaden är att taken har olika förutsättningar och funktionskrav. Ett undertak är en fristående byggdel och ska uppfylla särskilda funktioner. Innertaket ses istället som ett beklädnadsskikt och är en del av tak- eller bjälklagskonstruktionen med huvudsyfte att skapa underlag för exempelvis målning.

 

Vad är ett undertak?

Ett undertak är en variant på ett innertak. Det som gör ett undertak annorlunda från ett vanligt innertak i exempelvis trä är att undertak är tillverkade av ett material i ljudisolerande syfte. Därför är det vanligt att undertak används i lokaler på exempelvis företag och skolor och andra bullriga miljöer såsom sjukhus för att skapa en lugnare och mer behaglig miljö.

 

Skillnaden mellan ett undertak och innertak

Den största skillnaden mellan ett undertak och innertak är att undertak främst används för ljudisolering. Men det finns flera andra saker som skiljer dem åt.

Innertak täcker de ovanliggande takstolarna och kan bestå av gipsskivor eller träpaneler. Men ett innertak är svårare att demontera och är en del av byggnadens stomme, vilket gör att du har mindre friheter när du exempelvis ska renovera.

Ett undertak kräver oftast olika behov och har olika krav, vilket innebär att det behövs ett undertakssystem och undertaksskivor som har olika egenskaper och funktioner. Undertaket monteras på innertaket och delar av väggarna. Ett undertak anses därför vara en fristående byggdel och är en stomkomplettering.

 

Allmänt om undertak

Det finns flera anledningar till varför man vill montera ett undertak. Bland annat för att skapa en bra ljudmiljö med hjälp av ljudabsorbenter eller akustikplattor. Ett undertak fungerar dessutom som en skyddande barriär mot värme och brand. På så sätt skyddas alla installationer, kablage och ventilationskanaler som döljs bakom taket, samt våningen ovanför.

Undertaket är ett bärverk som monteras nedsänkt från bjälklagskonstruktionen eller innertaket. På så sätt skapas det ett mellanrum till undertaket vilket gör det enkelt att skapa eller dölja olika nivåskillnader, samt att installera exempelvis integrerad eller dold belysning.

Det finns flera olika varianter på undertak. Bland annat akustikskivor, gipsskivor, metalltak och träullsskivor. För den som är intresserad av något utöver det vanliga kan man dessutom välja plattor i glas, plastmaterial, glasull eller stenull.

Läs mer: Olika typer av undertaksskivor eller scrolla längre ner i artikeln för att läsa mer om undertaksskivor.

 

Allmänt om innertak

Som vi varit inne på tidigare har innertaket till huvudsyfte att skapa ett underlag för exempelvis målning. Till skillnad från ett undertak uppfyller innertaket inga större funktioner förutom det estetiska.

Ett innertak består ofta av gips, papp eller trä och kan exempelvis se ut som rustika bjälklag, moderna skivkonstruktioner eller effektfulla krökta valv.

 

Undertakets funktioner

Undertak fyller många funktioner och i den här delen får du en kortare genomgång av vilka olika funktioner undertak kan uppfylla.

 

Ljudisolering

Som vi nämnde högre upp i den här texten är det vanligt att undertak används i offentliga miljöer för att dämpa ljuden. Förutom att ett undertak kan vara användbart i miljöer såsom skolor, förskolor, företag och inom vården och andra offentliga miljöer så går det utmärkt att använda i hemmet. Att montera ett undertak på ditt hemmakontor, i sovrummet eller i vardagsrummet skapar bra förutsättningar för ett lugnt och trivsamt hem.

 

Dölja installationer

Förutom att undertak skapar en mer behaglig ljudmiljö så är denna variant av tak mycket praktisk att använda om det exempelvis finns kablar eller rör som du vill dölja. Både kablar och rör är nödvändiga och om de inte kan placeras i väggarna eller i eller längs med golvet är det vanligt att de placeras i taket. Om taket har många installationer kan det bidra till att du inte trivs lika bra och att rummet känns stökigt och mindre inbjudande. Därför kan du dölja det med hjälp av undertak för att på så sätt skapa en mer trivsam miljö.

 

Kompletterar fastighetsstommen

En annan stor funktion som ett undertak kan fylla är att det kan komplettera och stärka fastighetsstommen. Kort sagt kan du med hjälp av undertak stärka husbyggnaden och därmed skapa bättre förutsättningar för att byggnaden ska hålla i många år framöver.

 

Snyggt

Sist men inte minst är undertak snygga i sin enkelhet. De är gjorda av ett estetiskt tilltalande material, vilket gör att rummet får en uppfräschning och blir mer trivsamt. Om ditt hem eller lokal har ett innertak som du gärna inte vill se på för att det inte tilltalar dig kan det vara en bra idé att låta installera ett undertak för att göra rummet lite mer trivsamt.

För att summera så fyller alltså undertak många funktioner. De kan användas för att skapa en behagligare ljudbild både i hemmet men också i offentliga miljöer och på företag. De är praktiska och kan användas för att stärka fastighetsstommen såväl som att de kan dölja kablar, rör och andra installationer som finns monterade på innertaket. För att inte nämna att undertak kan bli en riktigt fin detalj och göra rummet mer trivsamt. Därför kan det vara värt att överväga att välja ett undertak när du vill förbättra en lokal eller ett rum.

 

Material

Likt andra varianter av tak så kommer även undertak i olika sorters material. Till exempel:

  • Träullsskivor
  • Akustikskivor
  • Gipsskivor
  • Metalltak

Eftersom det finns flera olika material att välja bland kan det vara svårt att veta vilken typ av undertak du ska välja. Därför kan du i den här delen läsa mer om de olika materialens egenskaper så att du enklare ska kunna avgöra vilken typ av undertak som passar bäst för dig eller företaget.

 

Träullsskivor

Undertak som består av träullsskivor är  tillverkade av cementbunden träull, vilket ger undertaket flera eftertraktade egenskaper. De är till exempel väldigt ljudabsorberande och är därmed ett bra alternativ för dig som är i behov av att skapa en lugnare miljö. De är dessutom både fuktbeständiga och reglerar fukt bra, vilket innebär att de både tar upp fukt och reglerar det, vilket minskar risken för mögel och andra fuktskador. För att inte nämna att rummen blir mindre fuktiga och därmed mer behagliga vad gäller temperaturen.

En annan stor fördel med träullsskivor är att de är noggrant testade och godkända som tändskyddande beklädnad, vilket innebär att de är brandsäkra.

 

Akustikskivor

Som namnet på denna variant av undertak redan har förtäljt så är denna sort framförallt tillverkad för att skapa en behaglig akustik.

Att ha en behaglig akustik är något som är särskilt eftertraktat på ställen där många människor vistas på samma gång. Till exempel på stora kontor, i skolor, sjukhus och offentliga miljöer.

Trots att akustikskivornas främsta syfte är att dämpa bullriga och högljudda ljud är de också en snygg detalj. När du använder akustikskivor till ett passande bärverk ramar de in rummet och skapar därmed en trevlig miljö i dubbel bemärkelse då de både isolerar ljud bra och är fina att se på.

Akustikskivor är tåliga för luftfuktighet och är enkla att få rena. De är brandtestade och återvinningsbara. Det är också värt att nämna att de är godkända av Astma- och Allergiförbundet.

 

Gipsskivor

Gipsskivor är ett annat alternativ på undertak. Skivorna är tillverkade av gips, vilket är ett material som har flera fördelaktiga egenskaper.

En av de största fördelarna med gipsskivor är att de är väldigt tåliga och är slitstarka. Det innebär att taket kommer att hålla bra i många år om de sköts om på rätt sätt, vilket är troligt då de är mycket lättskötta.

Denna typ av undertak är särskilt vanligt förekommande i butiker då skivorna både är snygga och funktionella.

Många gipsskivor är dessutom perforerade för att skapa en ytterligare dimension. De gipsskivor som är perforerade är utrustade med ett bakomliggande akustikfilt, vilket gör att skivorna  isolerar ljud bra och har bra akustiska egenskaper.

Sedan finns det även gipsskivor som är utrustade med Cleaneo-teknik. Tekniken är effektiv och motverkar flyktiga organiska ämnen såsom matos, cigarettrök, alkohol, ketoner, aldehyder och estrar. Med andra ord kan undertak med skivor av gips vara ett bra alternativ för dig som bedriver en restaurang eller en krog.

 

Metalltak

Undertak av metalltak har flera bra egenskaper. En av de största fördelarna är att materialet är väldigt tåligt och kan därmed användas både inomhus såväl som utomhus. Förutom att de är rejäla och tåliga till materialet så är de enkla att sköta om och få rena vid behov. Dessutom är metalltak mycket estetiskt tilltalande och gör sig extra snygga i köpcentrum.

 

Så används undertak

Som du säker har förstått vid det här laget så används undertak främst för ljudisolering. Men det finns flera sätt du kan använda skivorna på och här får du några exempel:

 

I taket

Det vanligaste är att de monteras på innertaket. Du kan välja att låta skivorna täcka hela taket. Men du kan också välja att bara täcka delar av det, beroende på hur mycket ljudisolering du är i behov av. Förutom att undertak kan monteras inomhus kan de också monteras på balkongen.

 

På väggen

Du kan också använda skivorna på väggarna för att isolera buller. Det är ovanligt att klä in hela väggarna med någon typ av undertaksskiva. Men det kan vara en bra idé att klä in en del av en vägg med ett ljudisolerande material. Till exempel bakom skrivbordet.

Fördelen med undertak är att de är neutrala i materialet och designen vilket innebär att du kan använda skivorna var du vill. Även fast det vanligaste är att de monteras upp i taket.

 

Utomhus

Förutom att undertak kan användas inomhus kan de också användas utomhus. De kan till exempel vara användbara och fina på uteplatser och balkonger. Men innan du monterar upp undertak utomhus är det av största vikt att du säkerställer att det material du vill använda är lämpat för utomhusbruk. Två exempel på tak som går bra att använda utomhus är metalltak och skivor tillverkade av träullit.

 

Belysning

När du monterar ditt undertak kan det vara en bra idé att planera för belysningen och använda bra lösningar för belysning i undertak.

Det finns flera vägar att gå när du ska montera belysning i taket. Du kan antingen välja att köpa belysning först och därefter montera belysningen i taket. Men det kan också vara riktigt snyggt att ha belysning som är integrerad i taket. Den största fördelen med att ha infälld belysning är att det ger ett trivsamt ljusflöde på samma gång som det inte gör något större avtryck i själva taket eftersom belysningen då blir en del av taket. Det kan till exempel vara snyggt med spotlights. Denna variant av belysning är väldigt modern och är något som många eftersöker.

Om du vill ha integrerad belysning i undertaket finns det flera bra lösningar. Det bästa är att du kontaktar företaget du ska köpa ditt undertak av så att de kan planera tillsammans med dig och ta fram de bästa lösningarna och hjälpa dig med monteringen. De tar oftast hjälp av samarbetspartners i form av elektrikerfirmor som kommer och installerar belysningen i samband med monteringen av taket.

 

Montering

Att  montera, justera och bygga ett undertak går att göra på flera olika sätt.  I den här delen får du en kort genomgång på hur du kan gå tillväga för att montera ett undertak.

 

Gör det själv

Om du ska sätta upp ett undertak i ett mindre rum kan du göra det på egen hand. Men då gäller det att du är händig och har planerat väl inför monteringen.  När du köper ett undertak får du med en mer genomgående bruksanvisning på hur du gör för att montera upp undertaket. Men här är hur du gör i korthet:

Till att börja med ska du bestämma på vilken höjd undertaket skall monteras. Börja med att mäta och markera där du vill att skivorna ska sitta. Därefter kan du börja montera vägglisten. Använd gärna ett vattenpass för att säkerställa att allt sitter rakt. Du fäster vägglisten med infästningar. Välj infästning beroende på skivornas material.

Nästa steg är att få fast bärverket. Så snart som du har fått det på plats kan du börja montera upp skivorna.

Tänk på att det här är något du behöver en hjälpande hand för att klara av. Därför ska du kolla med din bekantskapskrets vilka som är händiga och kanske till och med har monterat tak förut om de kan hjälpa dig.

Se till att införskaffa de material och redskap du behöver, planera monteringen, var noggrann och läs igenom bruksanvisningarna ordentligt innan du sätter igång. Därefter är det viktigt att du följer dem för att du ska få det bästa möjliga resultatet.

 

Ta hjälp

Men att montera upp ett helt undertak på egen hand är lättare sagt än gjort. Om det handlar om att sätta in ett undertak över ett helt kontorslandskap, i en butik eller någon annan större yta typ kan det vara en bra idé att skaffa hjälp. Många återförsäljare av undertak erbjuder montering, vilket kan vara värt kostnaden eftersom att de vet vad de gör och har både erfarenheten, kunskapen och utrustningen som behövs för att montera undertak på ett säkert och korrekt sätt.

Förutom att du kan få hjälp med monteringen genom det företag du har beställt undertaket ifrån finns det andra hantverkare du kan vända dig till. Kolla upp vilka hantverksfirmor som finns på din ort, jämför priserna, be om en offert och boka in monteringen i tid.

 

Krav och märkningar

En annan sak som kan vara bra att veta vad gäller undertak är att de behöver uppfylla en del krav och kan ha olika märkningar. I följande text kan du läsa mer om det.

Enligt allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten (AMA Hus) ska ljudabsorbenter uppfylla krav för absorptionsklass enligt SS-EN ISO 11654.

Därför ska undertak vara märkta med uppgifter som:

  • Fabrikat
  • Ljudabsorptionsfaktor
  • Ytbehandling
  • Typ
  • Brandklass
  • Samt att de demonterbara delarna av undertaket ska vara markerade.

Sedan finns det kvalitetskrav på utförandet på färdigt undertak.

Undertaksskivor, plattor eller paneler ska vara fästa så att de inte går att lyfta eller rubba på vid händelse av snabba tryckförändringar.

Undertakets underkonstruktion ska ha en stabilitet, vilket innebär att ifall en platta, panel eller undertaksskiva demonteras får inte närliggande delar av undertaket glida ur led.

Byggprodukter som säljs inom EU ska sedan 2013 vara märkta med en CE-märkning och ha en prestandadeklaration.

CE-märkningen finns för att kunder ska kunna spåra, välja och använda produkter som har en nationell kvalitetsmärkning.

 

Välj rätt undertak

Det finns flera saker du behöver ha i åtanke inför köpet av ett undertak. För att välja rätt undertak ska du utgå från på vilket sätt omgivningen påverkas. Till exempel fukt, temperatur, smuts och hur materialet påverkar miljön.

Därefter kan du utgå från vilka funktioner du vill att undertaket skall fylla. Till exempel akustik, estetik, ventilation, hygien och hållbarhet.

Nästa steg är att välja vilka krav du har på undertaket. Till exempel hur brandsäkert det är, hållbarhet, hur lätt det är att sköta om taket, om det innehar märkningar och huruvida det är vänligt för allergiker eller andra hälsoaspekter.

Sist men inte minst behöver du utgå från ekonomin. Du behöver till exempel räkna på inköpskostnaden av materialet, montering om du behöver hjälp med det, hur mycket energi det förbrukar och underhåll av taket.

Högre upp i denna artikel kan du läsa mer om vilka olika material som finns att välja bland på undertaksplattor.

 

Ta hjälp av Allakustik 

Är du intresserad av marknadens bästa helhetslösning för just ditt inner- eller undertak? Då kan du med fördel ta hjälp av oss på Allakustik. Med över 25 års erfarenhet och tusentals genomförda arbeten kan vi garanterat hitta rätt lösning för just dig!

I vår webbshop hittar du allt som behövs för att skapa en behaglig och tilltalande miljö. Allt ifrån bärverk till undertaksskivor i olika material och utföranden. Du har dessutom möjlighet att köpa samma produkter i någon av våra butiker, vilka finns i såväl Stockholm som Göteborg.

Självfallet har vi även möjlighet att hjälpa dig med hela processen – från beställning till montage. Tveka inte på att kontakta oss om du har några ytterligare frågor eller funderingar, varmt välkommen!

Kika även in på vår Facebooksida där du hittar bilder från våra tidigare projekt. Perfekt om du behöver inspiration inför din kommande taksystemsinvestering.

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov