Bullerskada – orsaker och symptom

Att utsättas för buller och höga ljudnivåer är förenat med ökade hälsorisker. I denna artikel tänkte vi därför kika närmare på så kallade bullerskador. Vi berättar mer om hur de kan uppstå samt vilka tecken som tyder på att man råkat ut för en skada.

 

Innehåll

  • Vanliga orsaker till bullerskador
  • Olika typer av bullerskador
  • Vikten av förebyggande arbete
  • Ta hjälp av Allakustik

 

Vanliga orsaker till bullerskador

Precis som namnet antyder uppstår bullerskador till följd av buller. Vad många inte är medvetna om är att buller även inkluderar låga ljudnivåer. Man kan säga att det inkluderar alla ljud som är oönskade, oavsett om de är väldigt höga eller väldigt låga. 

Bullerskador kan således uppstå till följd av kortvarig exponering av mycket högt ljud eller till följd av långvarig exponering av lågt ljud.

 

Olika typer av bullerskador

Det finns en mängd olika bullerskador. Skador som kan medföra olika symptom och problematik. Nedanför har vi samlat några av de allra vanligaste bullerskadorna samt symptomen på dessa:

 

Tillfällig tinnitus 

En av de vanligaste förekommande skadorna är tillfällig tinnitus. Något som medför att man kan höra ett tjutande, susande, pysande, brummande, brusande eller metalliskt ljud i öronen.

Problemen är således desamma som vid vanlig tinnitus, med skillnaden att de försvinner efter ett tag. Tillfällig tinnitus uppkommer vanligtvis efter kortvarig exponering av mycket högt ljud.

Om du har blivit utsatt för höga ljud och börjar höra ett konstigt ljud i öronen, kan det således vara ett tecken på att du råkat ut för tillfällig tinnitus.

 

Tinnitus 

Om problemen med de konstiga och irriterande ljuden kvarstår kan det istället vara så att du råkat ut för ”vanlig” tinnitus.

 

Hörselnedsättning

Precis som namnet antyder detta att du inte kan uppfatta ljud i samma utsträckning som tidigare. Som en följd av detta kan det bli svårare att föra samtal med andra, samtidigt som du kan höra ett susande eller ringande ljud i örat.

Mer information om detta tillstånd hittar du i vår tidigare artikel ”Kopplingar mellan buller och hörselnedsättning”.

 

Vikten av förebyggande arbete

När det kommer till bullerskador, åtminstone de som är temporära, så är det många som glömmer bort att de oftast inte går att bota. Har man väl råkat ut för exempelvis tinnitus så är det i dagsläget omöjligt att göra nånting åt det.

Med anledning av detta är det väldigt viktigt att arbeta förebyggande mot buller och höga ljudnivåer. Inte minst på arbetsplatser, där problematiken oftast är väldigt stor. Mer djupgående information om varför det är så viktigt att arbeta förebyggande och hur du lyckas med det i praktiken, hittar du i vår artikel ”Förebygga buller – därför är det viktigt”.

 

Ta hjälp av Allakustik

Om du vill veta mer om hur man kan minska buller på arbetsplatsen eller i hemmet, kan du med fördel vända dig till oss på Allakustik. Med över 25 års erfarenhet och tusentals genomförda arbeten kan vi garanterat hitta rätt lösning för just dig.

Vi har möjlighet att hjälpa dig genom hela processen – från beställning till montage. Tveka inte på att kontakta oss om du har några ytterligare frågor eller funderingar, varmt välkommen!

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov