Förebygga buller – därför är det viktigt

Om du har läst de tidigare artiklarna i vår kunskapsbank, kan du troligtvis ett och annat om buller. I denna artikel tänkte vi däremot fokusera på varför det är så viktigt att arbeta förebyggande mot buller samt ge konkreta exempel på hur du kan lyckas med detta.

 

Innehåll 

  • En introduktion till buller
  • Risker med buller
  • Så kan man arbeta förebyggande mot buller
  • Ta hjälp av Allakustik

 

En introduktion till buller 

Först och främst hade vi tänkt börja som så många gånger förr – genom att redogöra kort för vad buller faktiskt är.

I korta drag kan man säga att buller är alla oönskade ljud. Det kan dels handla om höga ljud från exempelvis maskiner, men även låga ljud från exempelvis ventilationsanläggningar.

En vanlig missuppfattning är nämligen att buller endast inkluderar väldigt höga ljudnivåer, men så är alltså inte fallet. Även lågfrekvent ljud kan vara oönskat och har över tid potential att orsaka allvarliga skador. För att påvisa detta tänkte vi nedanför berätta mer om riskerna med buller.

 

Risker med buller

Som tidigare nämnts kan såväl höga som låga ljudnivåer medföra risker för oss människor. Högljutt buller från exempelvis maskiner kan leda till omedelbara problem och skador, vilket bl.a. innefattar hörselnedsättningar och tillfällig tinnitus.

Även lågt ljud kan över tid bidra till allvarliga hälsorisker. Som exempel kan det leda till sömn- och koncentrationssvårigheter, huvudvärk, ljudkänslighet och förhöjt blodtryck, för att bara nämna några. Fler exempel hittar du i vår tidigare artikel ”Hur påverkar ljud hälsan?”.

Som du säkerligen märkt är riskerna med buller många, oavsett om det gäller höga eller låga ljud. Det är också därför som det är så viktigt att arbeta förebyggande mot buller!

 

Så kan man arbeta förebyggande mot buller

Nu när du har bättre koll på vad buller är samt vilka risker som det medför, tänkte vi berätta mer om hur du kan förebygga att det uppstår oönskade ljud:

 

1. Dela upp lokalerna  

Stora och skrala utrymmen bidrar till höga ljudnivåer. I den mån det är möjligt bör du således försöka dela upp lokalerna i mindre rum. Framförallt bör du skilja på tyst och bullrig verksamhet.

 

2. Ställ maskiner på fjädrande underlag 

Det är inte alltid som man har möjlighet att dela upp lokalerna. I vissa fall, exempelvis i industrier, så krävs det att man har stora utrymmen. Stora utrymmen som dessutom fylls med högljudda maskiner. Om så är fallet kan du däremot begränsa bullret genom att placera maskinerna på ett fjädrande underlag.

 

3. Arbeta med underhåll och service

Som vi varit inne på tidigare är det oftast maskiner och arbetsredskap som medför buller. Detta gäller inte enbart industrier, utan även kontor och andra liknande arbetsplatser. Här kan det finnas skrivare, ventilationsanläggningar, fläktar och annat som medför oönskade ljud.

För att minska risken för detta bör du vara noga med att underhålla och serva de maskiner och arbetsredskap som finns på din arbetsplats.

 

4. Montera ett akustiktak

En av de bästa sakerna som du kan göra för att minska buller är att montera ett s.k. akustiktak i lokalerna. Precis som namnet antyder är dessa tak tillverkade av särskilda material som effektivt absorberar och eliminerar oönskade ljud.

En stor fördel är att dessa tak kan monteras i alla typer av miljöer och finns tillgängliga i en mängd olika material och utföranden. På så sätt kan du garanterat hitta en produkt som lämpar sig utmärkt för just dina förutsättningar och behov!

 

5. Komplettera med ljudabsorbenter

Något annat du kan göra är att komplettera akustiktaket med s.k. ljudabsorbenter. Dessa är tillverkade av liknande material och monteras vanligtvis på väggen, för att på så sätt minska ljudnivån ytterligare. Även dessa kan fås i en mängd olika utföranden.

 

Ta hjälp av Allakustik

Vi hoppas att du nu har en bättre förståelse för varför det är så viktigt att arbeta förebyggande mot buller samt hur du går tillväga för att lyckas med detta i praktiken. Önskar du hjälp med detta moment, kan du med fördel vända dig till oss på Allakustik!

Med över 25 års erfarenhet och tusentals genomförda arbeten kan vi garanterat hitta rätt lösning för just dig. Självfallet hjälper vi dig genom hela processen – från projektering till beställning och montage.

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov