Kopplingar mellan buller och hörselnedsättning

Buller och höga ljudnivåer kan medföra allvarliga hälsorisker för oss människor, varav hörselnedsättningar, tinnitus och ljudkänslighet är några av dem. I denna artikel tänkte vi prata mer om sambandet mellan buller och hörselnedsättningar.

 

Buller – farligare än vad många tror

Till buller räknas alla störande och oönskade ljud. En vanlig missuppfattning är att ljuden måste vara väldigt höga för att räknas som buller. Så är däremot inte fallet. Något så litet som ett susande ljud från ventilationsanläggningen kan räknas som buller.

Och faktum är att buller är mycket farligare än vad många tror. Att utsättas för oönskade ljud, speciellt under längre tidsperioder, kan medföra allvarliga hälsorisker. Som tidigare nämnts kan det resultera i diverse hörselskador men även:

  • Ökad stress
  • Försämrad koncentrationsförmåga
  • Huvudvärk

För att bara nämna några…

Mer information om de potentiella riskerna hittar du i vår tidigare artikel ”Hur påverkar ljud hälsan?”.

 

Sambandet mellan buller och hörselnedsättning 

Att oönskade ljud kan innebära allvarliga hälsorisker är du troligtvis medveten om vid det här laget. Det finns däremot vissa skador som kan härledas till buller i större utsträckning än andra, varav hörselnedsättningar är en av dem.

Precis som namnet antyder innebär detta att du inte kan uppfatta ljud lika bra som tidigare. Något som kan göra det väldigt jobbigt att föra samtal med personer, speciellt om du befinner dig i ett rum där många pratar samtidigt. Det kan också medföra att du hör susande eller ringande ljud i örat.

Om du vistas i bullriga miljöer under en längre tid finns det risk att ditt öra och din trumhinna påverkas så pass mycket att skadorna blir permanenta.

Sammantaget finns det alltså ett stort samband mellan buller och hörselnedsättningar. Därför bör du också göra allt som står i din makt för att inte utsätta dig eller dina medarbetare för oönskade ljud.

 

Motverka oönskade ljud på arbetsplatsen

Det finns vissa platser där risken att utsättas för buller och oönskade ljud är högre än andra. Arbetsplatsen är en av dem. Speciellt utsatta är industrier och andra arbetsplatser där högljudda maskiner är vanligt förekommande, men även kontorsmiljöer kan vara utsatta.

För att motverka och minska uppkomsten av oönskade ljud, kan du med fördel förse arbetsplatsen med ljudabsorberande undertak, väggabsorbenter eller kontorsskärmar. Vilken eller vilka lösningar du ska använda beror på platsens förutsättningar och ditt behov!

 

Ta hjälp av Allakustik

Om du vill veta mer om hur man kan minska buller på arbetsplatsen, kan du med fördel vända dig till oss på Allakustik. Med över 25 års erfarenhet och tusentals genomförda arbeten kan vi garanterat hitta rätt lösning för just dig.

Vi har möjlighet att hjälpa dig genom hela processen – från beställning till montage. Tveka inte på att kontakta oss om du har några ytterligare frågor eller funderingar, varmt välkommen!

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov