Vad är buller?

Det pratas allt mer om buller. Få är däremot medvetna om vad som faktiskt definieras som buller. Här tänkte vi därför reda ut alla frågetecken!

 

Innehåll 

 • Så definieras buller
 • Bullret kan påverka ens hälsa
 • Hur kan man minska bullret?

 

 

Så definieras buller

En vanlig missuppfattning som många har är att buller endast inkluderar höga ljud. Så är däremot inte fallet. Även lågfrekventa ljud som knappt uppmärksammas om man inte lägger manken till kan nämligen definieras som buller. Till buller hör nämligen alla oönskade ljud, vare sig de är höga eller låga!

 

Exempel på buller

Nedanför följer en rad exempel på några av de vanligaste bullren som de flesta exponeras för under en vanlig dag:

 • Väg- och spårtrafik från bilar, bussar, spårvagnar och andra fordon
 • Susande ljud från ventilationssystem
 • Surrande ljud från elektroniska utrustning
 • Brummande ljud från maskiner
 • Högljutt prat

 

 Bullret kan påverka ens hälsa

De allra flesta är inte medvetna om att de ständigt utsätts för oönskade ljud, d.v.s. buller. Likaså är det inte många som är medvetna om att bullret faktiskt kan ha en negativ inverkan på ens hälsa.

Att utsättas för hög- eller lågfrekvent ljud under en längre tidsperiod kan exempelvis leda till att man:

 • Upplever koncentrationssvårigheter
 • Får svårt att sova
 • Får problem med ljudkänslighet
 • Får tinnitus eller andra hörselrelaterade problem
 • Får ett förhöjt blodtryck

Detta är däremot bara några av de saker som kan hända. För att lära dig ännu mer om de potentiella konsekvenserna rekommenderar vi dig att läsa vår tidigare artikel där vi redogör för hur ljud påverkar hälsan.

 

Hur kan man minska bullret?

Det finns många saker som man kan göra för att minska bullret i sitt hem eller på sin arbetsplats. Allra vanligast, och mest effektivast, är däremot att:

 

Inreda med ljudabsorberande material

Ett av de enklaste sätten att minska ljudnivåerna på är att inreda hemmet eller kontoret med ljudabsorberande material och inredning. Det kan handla om allt ifrån mattor och gardiner till mjuka möbler.

Mer information om detta hittar du i vår tidigare artikel där vi tipsar om ljuddämpande material.

 

Montera ljudabsorbenter på väggarna

Trots att man inreder med ljuddämpande material är det oftast inte tillräckligt för att minska ljudnivåerna i den utsträckning man önskar. Som ett komplement till detta väljer därför många att pryda väggarna med så kallade ljudabsorbenter, vilka är tillverkade av särskilda akustikmaterial.

 

Montera ett akustiktak

Likt ljudabsorbenterna är dessa undertak tillverkade av särskilda akustikmaterial. Något som gör att de effektivt minskar hög- och lågfrekvent ljud och bidrar till en behagligare inomhusmiljö!

 

Ta hjälp av Allakustik

Med över 25 års erfarenhet inom branschen kan vi hjälpa dig att bli av med det oönskade bullret. Vi har all utrustning som kan behövas för att lokalisera orsaken till bullret samt åtgärda det. Bland vårt sortiment hittar du bl.a. effektiva undertak och akustikplattor. Kontakta oss så hjälper vi dig med rådgivning och montering.

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov