Riskbedömning av buller – så går det till

Buller och höga ljudnivåer är ett vanligt förekommande problem på dagens arbetsplatser. Ett problem som kan resultera i stora konsekvenser för såväl arbetsgivare som dess anställda. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur du kan göra en riskbedömning av bullret på arbetsplatsen, och därigenom ta reda på huruvida stort (eller litet) problemet är på just ditt jobb!

 

Innehåll

  • Vad är buller och när blir det farligt?
  • Så genomför du en riskbedömning av buller
  • Ta hjälp av Allakustik

 

Vad är buller och när blir det farligt?

När man pratar om buller förs nog de flestas tankar till stora och högljudda maskiner på industrier. Buller kan däremot vara så mycket mer än mullrande maskiner. Det kan faktiskt uppstå på i princip samtliga arbetsplatser, oavsett om det gäller ett kontor, en skola eller också en restaurang.

Så, vad är då egentligen buller? Det är faktiskt alla ljud som är oönskade. Med andra ord allt ifrån kopieringsmaskiner som går med jämna mellanrum, barn som lever om på förskolan, samt höga susande ljud från ventilation, för att bara nämna några.

Buller kan snabbt bli skadligt…

Det krävs förhållandevis lite för att buller ska vara skadligt för dig och dina medarbetare. En ventilationsanläggning som ligger och susar i taket kan exempelvis leda till allvarliga konsekvenser såsom ljudstress.

Oönskade ljud kan också resultera i att man känner sig trött, stressad och okoncentrerad, vilket resulterar i att man presterar sämre på arbetsplatsen. För att lära dig mer om de potentiella konsekvenserna, kan du med fördel läsa vår tidigare artikel ”Hur påverkar ljud hälsan?”.

Exakt när bullret blir skadligt kan såklart variera från person till person. Arbetsmiljöverket har också olika riktlinjer, vilka redogör för hur höga ljudnivåerna får vara på särskilda typer av arbetsplatser.

Föreskrifterna benämns som Buller (AFS 2005:16), i vilken det bland annat går att läsa att ljudnivån på kontor inte får överstiga 40 dB under en normal arbetsdag. I verkstäder och industrier är motsvarande siffra 75 dB. Mer information om vilka riktlinjer som respektive bransch omfattas av, hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrift om buller.

 

Så genomför du en riskbedömning av buller

Som du säkerligen har märkt kan buller och höga ljudnivåer leda till allvarliga konsekvenser för såväl organisation som enskilda individer. Det är därför av största vikt att du undersöker hur förhållandena ser ut på just din arbetsplats, samt tar åtgärder om eventuella problem upptäcks.

För att göra en riskbedömning av buller, rekommenderar vi att man:

  1. Börjar med att samla in information och identifiera potentiella risker. För att göra detta kan man exempelvis genomföra ljudmätningar samt intervjua de anställda.

  2. När man har samlat in den information som behövs, är det dags att göra en riskbedömning. Med andra ord utvärdera vilka risker som finns samt hur allvarliga dessa är.
  3. Därutöver gäller det att komma upp med en åtgärdsplan, d.v.s. en plan för hur bullret ska minskas. För att lära dig mer om de olika bullerdämpande åtgärderna som går att tas, kan du med fördel läsa vår tidigare artikel ”Hur kan man minska buller?”.
  4. Sist men inte minst är det viktigt att man kontrollerar att åtgärderna genomförts på rätt sätt, samt om de fått önskad effekt. För att lyckas med detta kan man än en gång låta göra en ljudmätning.

 

Ta hjälp av Allakustik 

Om du upplever problem med buller på din arbetsplats, kan du med fördel vända dig till oss på Allakustik. Vi hjälper dig genom hela processen – från riskbedömning till förslag och installation av passande lösningar. Med över 25 års erfarenhet och tusentals genomförda arbeten kan vi garanterat hitta rätt lösning för just dig!

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov