Personalutrymmen – regler

På de flesta arbetsplatser finns det någon form av personalutrymmen. Det kan handla om ett fikarum, tvättrum, toalett eller liknande. Dessa rum är oftast till för att anställda ska ha chans att äta, vila och pausa sin arbetsdag. Men vad ska man egentligen tänka på vid utformningen av dessa rum, och vilka regler gäller egentligen?

I Sverige är arbetsplatser hårt reglerade, vilket innebär att det oftast finns lagar och regler för hur olika utrymmen måste konstrueras. Vi tänkte i denna artikel kika närmare på personalutrymmen och vilka regler som gäller i dessa.

Det är viktigt att veta vilka regler som faktiskt gäller då det annars kan resultera i skadliga ljudnivåer, trånga utrymmen eller andra riskfaktorer som kan vara skadliga för dig och dina kollegor.

 

Vad innebär ett personalrum?

Som nämnts inledningsvis är begreppet personalrum ganska brett. Ett personalrum kan innefatta allt från omklädningsrum till matsalar och vilorum. Vad de har gemensamt är däremot att dem är speciellt avsedda för företagets personal.

 

Vilka regler gäller i ett personalrum?

Att tänka på vilka regler som gäller i ett personalrum är kanske inte det första man gör. Dock är det viktigt att vara medveten om att det finns regler att följa och anpassa sig efter. Nedan kommer vi lista några av de rådande reglerna. Notera däremot att dessa kan ändras över tid.

Ett personalrum bör planeras efter hur stor arbetsplatsen är och hur många som kommer befinna sig i rummet.

Man bör också planera personalutrymmet efter vilket jobb som utförs på arbetsplatsen och vilket behov som det tänka personalrummet ska fylla. Handlar det om ett jobb där de arbetande blir smutsiga bör duschrum finnas och handlar det om ett jobb där arbetande får stå ut med mycket högljudda läten bör tysta vilorum finnas. Är arbetsplatsen stor är enskilda vilorum också viktigt.

När det kommer till toaletter brukar man säga att på 15 personer ska det finnas en toalett.

Personalutrymmen ska vara anpassade efter funktionsnedsättningar.

 

Vem har ansvar för personalutrymmen och arbetsmiljön?  

Den som har det primära ansvaret när det kommer till personalutrymmen och arbetsmiljön är arbetsgivaren. Det är dock alla på arbetsplatsens ansvar att se till att alla utrymmen sköts och att regler hålls.

Skulle man upptäcka brister gällande personalutrymmen ska detta direkt tas upp med arbetsgivaren. Arbetsgivaren har då en skyldighet att ta tag i problemen och lösa dessa.  

 

Ta hjälp av oss på Allakustik

Som tidigare nämnts är det av största vikt att personalutrymmen har en god akustik. Du vill inte att dessa utrymmen har en hög ljudnivå som riskerar att skada dig och dina kollegors hälsa. Mer information om de möjliga konsekvenserna hittar du i vår tidigare artikel ”Hur påverkar ljud hälsan?

Vi på Allakustik har många års erfarenhet av ljuddämpning och akustik i alla möjliga typer av rum. Upplever du och din arbetsplats några problem gällande höga ljudnivåer – kontakta oss på Allakustik så kan vi hjälpa dig att lösa problemet!

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov