Så får du bukt med en hög ljudnivå på restaurang

Restauranger är en av de arbetsmiljöer som har allra högst ljudnivå. Något som är påfrestande för såväl medarbetare som gäster. Vi tänkte därför berätta mer om hur du får bukt med detta problem och skapar en bättre ljudmiljö på din restaurang! 

Innehåll

  • Godkänd bullernivå på restauranger
  • Möjliga komplikationer av höga ljudnivåer
  • Så minskar du höga ljud på restauranger
  • Ta hjälp av Allakustik

Godkänd bullernivå på restauranger 

Precis som andra arbetsplatser omfattas restaurangverksamheter av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller (AFS 2005:16). Föreskrifter som beskriver den godkända buller- och ljudnivån som får förekomma på olika typer av arbetsplatser.

När det kommer till restaurangverksamheter kan man i föreskrifterna läsa följande om rådande arbetsförhållanden: ”betydelsefullt att kunna samtala eller stadigvarande krav på precision, snabbhet eller uppmärksamhet”.

Med detta i åtanke har man kommit fram till att ljudexponeringen under en normal arbetsdag inte får överskrida 55 dB. Den godkända bullernivån på restauranger är således 55 decibel.

 

Möjliga komplikationer av höga ljudnivåer  

Som tidigare nämnts kan höga ljudnivåer vara påfrestande för såväl medarbetare som gäster. För de anställda som vistas i restaurangen under en längre tid, kan de höga ljudnivåerna dessutom leda till allvarliga komplikationer.

En av de vanligaste komplikationerna är stress följt av ljudkänslighet. Något som kan medföra att man reagerar negativt på annars ”vanliga ljud”, däribland TV- och radioapparater, men också vanliga konversationer.

Utöver stress och ljudkänslighet kan höga ljud- och bullernivåer även leda till försämrad koncentrationsförmåga och prestation, samt ökad trötthet. Något som är negativt för såväl den drabbade individen som för dig som arbetsgivare.

För att lära dig mer om negativa hälsoeffekter orsakade av höga och störande ljud, kan du med fördel läsa vår tidigare artikel ”Hur påverkar ljud hälsan?”.

 

Så minskar du höga ljud på restauranger

Som du säkerligen har märkt finns det många goda anledningar att minska ljudnivåerna i din restaurang. För att lyckas med detta kan du med fördel:

Införskaffa ett ljudabsorberande undertak

En vanlig anledning till att höga ljudnivåer uppstår, är för att man inte har tillräckligt med ljudabsorberande material i lokalerna. Något som gör det möjligt för ljudet att ”studsa runt” och därigenom upplevas som högre än vad de egentligen är.

En av de mest effektiva metoderna för att få bukt med detta problem, är genom att placera ett ljudabsorberande undertak i din restaurang.

Placera ljudabsorbenter på väggarna 

Förutom att införskaffa ett ljudabsorberande undertak, rekommenderar vi dig att placera ljudabsorbenter på väggarna. Även dessa förhindrar att ljudet studsar runt i lokalerna och minskar därför effektivt höga ljudnivåer.

Väggabsorbenterna kan fås i en mängd olika färger, former och material, vilket gör att de även kan komplettera inredningen och därigenom förhöja utseendet i din restaurang.

 

Ta hjälp av Allakustik

Om du önskar att förbättra ljudmiljön på din restaurang, kan du med fördel vända dig till oss på Allakustik. Med över 25 års erfarenhet och tusentals genomförda arbeten kan vi garanterat hitta rätt lösning för just din verksamhet!

Vi erbjuder ett stort utbud av väggabsorbenter och undertak som skapar en bättre ljudmiljö. Självfallet hjälper vi dig genom hela processen – från att hitta rätt lösning till montage.

Tveka inte på att kontakta oss om du har några ytterligare frågor eller funderingar, varmt välkommen!

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov