Ljuddämpning i skola – tips för en minskad ljudnivå

Såväl elever som lärare vittnar om höga ljudnivåer på skolor. Det är ett utbrett problem med allvarliga konsekvenser för samtliga som vistas i lokalerna. Här tänkte vi därför berätta mer om hur du går tillväga för att lyckas med ljuddämpningen i skolmiljöer.

 

Innehåll

  • Höga ljudnivåer i skolan – ett utbrett problem
  • Därför är det viktigt att ta itu med ljudnivåerna
  • Så lyckas du med ljuddämpning i skolan

 

Höga ljudnivåer i skolan – ett utbrett problem  

Som vi varit inne på inledningsvis är problematiken med höga ljudnivåer utbredd bland såväl lärare som elever.

I Skolverkets undersökning ”Attityder till skolan 2018” framgår det exempelvis att andelen lärare som upplever ljudnivån som störande på de flesta eller alla lektioner ligger på 12 procent.

Bland eleverna är denna siffra ännu högre. I samma undersökning framgår det exempelvis att 23 procent av högstadie- och gymnasieeleverna uppger att de störs av för hög ljudnivå på de flesta eller alla lektioner.

Denna problematik förekommer däremot inte enbart på högstadie- och gymnasieskolor, utan även på grund- och mellanstadieskolor.

 

Därför är det viktigt att ta itu med ljudnivåerna

De höga ljudnivåerna påverkar både elever och lärare på ett negativt sätt. Bullret påverkar nämligen välbefinnandet och hälsan, bland annat genom att orsaka koncentrations- och inlärningssvårigheter, ökad trötthet, huvudvärk och stress för att bara nämna några av de negativa följderna.

Om du vill lär dig ännu mer om de potentiella följderna rekommenderar vi dig att läsa vår tidigare artikel ”Hur påverkar ljud hälsan?”.

 

Så lyckas du med ljuddämpning i skolan

Hur gör man då för att minska buller och höga ljudnivåer i skolan? Nedanför har vi samlat våra bästa tips och råd för att lyckas med just detta:

 

1. Använd tassar på möbel- och stolsben

En av de enklaste sakerna man kan göra för att minska ljudnivåerna är att förse samtliga möbel- och stolsben med tassar. I och med att tassarna på stolsbenen tenderar att lossna över tid kan det vara en bra idé att hålla koll på dessa och sätta dit nya om trillat av.

 

2. Inred med textilier

Något annat man kan göra är att inreda med mycket textilier som gardiner och mattor. Mjuka material som textilier absorberar och minskar nämligen höga ljudnivåer.

 

3. Använd ljudabsorberande skärmväggar

Trots att man förser möbel- och stolsben med tassar samt inreder med mycket textilier, är det oftast inte tillräckligt för att minska ljudnivåerna tillräckligt. För att minska bullret ytterligare kan det därför vara en bra idé att placera ut ljudabsorberande skärmväggar i klassrummet.

Skärmväggarna är tillverkade av speciella material som effektivt absorberar och minskar såväl lågfrekventa som höga ljud.

 

4. Använd väggabsorbenter 

Väggabsorbenter kan fungera både som ett alternativ och komplement till skärmväggarna. De är tillverkade av liknande material men monteras direkt på väggen. Något som förhindrar ljudet från att studsa runt i rummet och därav minskar ljudnivåerna.

 

5. Montera ett akustiktak

Även akustiktak kan fungera som ett alternativ och komplement till skärmväggar och väggabsorbenter. I och med att taket monteras i hela utrymmet absorberar det mycket av det överflödiga bullret och minskar således ljudnivåerna på ett effektivt sätt. Ett måste i skolan!

 

Ta hjälp av Allakustik

Om du vill veta mer om hur du kan förbättra ljudmiljön i skolan, kan du med fördel vända dig till oss på Allakustik. Med över 25 års erfarenhet och tusentals genomförda arbeten kan vi garanterat hitta rätt lösning för just er verksamhet!

Vi erbjuder ett stort utbud av ljudabsorberande skärmar, väggabsorbenter och undertak som skapar en bättre ljudmiljö. Självfallet hjälper vi dig genom hela processen – från att hitta rätt lösning till montage.

Tveka inte på att kontakta oss om du har några ytterligare frågor eller också är redo att förbättra ljudmiljön i förskolan, varmt välkommen!

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov