Vikten av en godkänd bullernivå inomhus

Att ha en godkänd bullernivå inomhus på arbetsplatsen, är av största vikt för medarbetarnas hälsa. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om varför detta är så viktigt, samt hur vi på Allakustik kan hjälpa dig att uppnå en godkänd nivå. 

 

Varför är det viktigt att ha en godkänd bullernivå inomhus?

Att vistats i ett rum där en hög ljudnivå ständigt råder kan få allvarliga konsekvenser på både din fysiska och ditt psykiska tillstånd. En hög ljudnivå är något som kroppen vänjer sig med fort och tvingas att anpassa sig till och i långa loppet kan detta leda till att du påverkas negativt.

Med detta sagt så är det viktigt att vara medveten om att din skola, ditt kontor eller ditt hem har en godkänd bullernivå. Vi kommer i denna text presentera några punkter som en kan ta med sig i sitt vardagsliv angående detta.

 

Vad är buller?

Först och främst måste vi definiera vad buller egentligen innebär. För de flesta kopplas buller samman med ett högt ljud som inte är särskilt trevligt. De som många kanske inte tänker på är att buller kan vara allt från höga läten till lägre mer ständiga läten. Med andra ord, buller förekommer inte enbart på arbetsplatser med maskiner utan kan förekomma vart som helst. Buller är ett ljud som en inte vill ha där helt enkelt – stora som små.

 

Buller inomhus kan vara skadligt

Trots att många påstår sig ha en bra ljudnivå inomhus så behöver det inte vara fallet. Som vi nämnde i inledningen så anpassar sig kroppen oerhört snabbt efter den miljö den vistas i. Finns det ett svagt pipande från en maskin på kontoret kan det vara skadligt trots att en inte är medveten om det.

En hög bullernivå kan i långa loppet leda till stress, trötthet, ett förhöjt blodtryck, huvudvärk och brist på fokus viket i sin tur leder till en sämre prestation vid både jobbsammanhang och privata situationer. För att lära dig mer om de potentiella konsekvenserna, kan du med fördel läsa vår tidigare artikel ”Hur påverkar ljud hälsan?”.

 

Är bullernivån godkänd och hur kan en lösa problemet?

Som en kan förstå ska buller tas på största allvar. En kan själv göra en riskbedömning genom att granska ett rum där en misstänker problem. Detta genom att prata med de anställda och även genomföra ljudmätningar. Därefter kan en sammanställa resultatet och bedöma risken i rummet/arbetsplatsen/hemmet.

Allakustik erbjuder olika lösningar på en för hög bullernivå inomhus. Allt från konstorsskärmar till väggabsorbenter till ljudabsorberande undertak kan vara svaret på ett för bullrigt rum. Ta hjälp av Allakustik så hjälper vi dig att lösa just ert problem från beställning till montering!

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov