Undertak & Akustikplattor i Stockholm & Göteborg

Ljudabsorbenter och undertak hjälper dig skapa en behaglig arbetsmiljö och god rumsakustik. Allakustik Underbara Tak AB är ett väletablerat företag med lång erfarenhet inom alla typer av ljuddämpande tak. Vi erbjuder akustikplattor i aluminium, träull, glasfiber, gips och stenull samt plattor baserade på återvunnen plast.

Med verksamhet i Stockholm och Göteborg monterar vi akustiktak i skolor, kontor, sjukhus, industrilokaler och hos en mängd andra offentliga verksamheter. Vi har även försäljning och leverans från våra butiker om du hellre monterar undertaket själv.

Oljud är en av de största orsakerna till att vi fort blir trötta, distraherade och mår sämre på jobbet ur arbetsmiljösynpunkt. Ett undertak reducerar ljud och buller vilket leder till en behagligare miljö.

Säkra undertak

Vi på Allakustik erhåller kvalitetsstämpeln Säkert undertak vilket är en auktorisation som ges till företag som har hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärsmässig verksamhet.

Läs mer om auktorisationen Säkert undertakUndertaksföreningens hemsida.

Säkert undertak: Auktoriserade undertaksföretag

Undertak

En estetisk lösning med goda egenskaper. Montera ett undertak för att dölja ventilationsrör och sladdar samtidigt som du ger rummet bättre akustik. Läs mer om våra undertak här.

Akustiktak

Vi kan akustik och allt som hör till. Vi ger förslag på tekniska lösningar, montageanvisningar och hjälper till med val av taktyp, material och tillbehör som passar bäst utifrån miljö, tycke och smak. Läs mer om våra akustiktak.

Ljudabsorbenter

Inom akustik pratar man ofta om efterklangtid. Det är ett mått på hur akustiken i ett rum är och talar om hur länge ljud stannar kvar. Genom att installera undertak med ljudabsorbenter minskar man efterklangstiden eftersom materialet fångar upp ljudet mycket snabbare. Läs mer om våra ljudabsorbenter

Akustikplattor

Undertak består av ett bärverk som monteras i taket. Därefter placerar man ut måttanpassade akustikplattor med ljudabsorberande egenskaper. Dessa finns i en mängd olika material, färger och former. Läs mer om våra akustikplattor.

Vi ställer höga krav på våra leverantörer när det kommer till brandsäkerhet, hygien och grad av ljudabsorption. Vi har undertak från Ecophon, Träullit, Fellerts och akustikmiljö för att nämna några. Cipriani Scandinavia är en av våra leverantörer av bärverk och vi har verktyg nödvändiga för montering av undertak från Würth. Läs mer om våra leverantörer.

Läs mer om vårt företag

Våra projekt


Läs mer om några av våra projekt

En film om akustik

Titta gärna på vår lilla film om ljud som betonar vikten av god akustikmiljö.