Gyptone

Gyptone akustikundertak ger estetiska och funktionella kvaliteter för alla områden såsom utbildning, hälsovård, kontor och bostäder. 

Gyptone skapar lugna och bekväma ljudmiljöer samt en rad andra fördelar. Dessa inkluderar ren, behaglig luft; en flexibel och modern design, bra integreringsmöjligheter, ljusreflektion och hållbarhet. Gyptone akustikundertak är också en hållbar lösning, enkla att montera och att underhålla.

Gyptones takprodukter är tillverkade av naturliga och återvinningsbara material, såsom grundligt testad gips och kartong. Gyptones återvinningssystem säkerställer maximal återanvändning av återvunnen gips samt bidrar till en renare luftkvalité inomhus med Activ Air.

Alla Gyptone-undertaksprodukter uppfyller de europeiska brandkraven. De bär alla CE-märkning avseende EN 14190, och alla 10 och 12,5 mm standardprodukter är klassade som A2-s1,d0 och 6,5 mm standardprodukter som B-s1,d0.

Gyptone akustikprodukter är starka, tåliga och lätta att rengöra och underhålla. I de flesta fall kommer de att hålla under en hel generation.

Kundutlåtande

“Allakustik och Gustafsson & Son Byggnads AB har genom åren haft ett gynnsamt samarbete och Allakustik är en pålitlig och kompetent leverantör! ”

Alexander Gustafsson

Gustafsson & Son Byggnads

“Allakustik är en pålitlig leverantör som levererar enligt överenskommelse, visar prov på flexibilitet och är lätta att samarbeta med! ”

Henrik Olausson

Hansson & Söner Entreprenad

“Allakustik har engagemanget, kunskapen och viljan att leverera i alla projekt! En självklar samarbetspartner som visar respekt och delaktighet!”

Anders Lundberg

Mobil Bygg

”Allakustik bidrar med stort engagemang från projektstart till projektavslut. Lämnar alltid hög kvalité på både arbete och levererad produkt.”

Jonathan Lundin

K21