Ecophon

Ecophon ingår i Saint-Gobain, ett av världens 100 ledande industriföretag. Saint-Gobain är världsledande inom byggindustrin och har stark fokus på hållbarhet och innovation. Ecophon har sitt huvudkontor samt sin största fabrik i Hyllinge, strax utanför Helsingborg i Skåne.

Du kanske tror att Ecophon är ett företag som bara tillverkar och säljer akustiktak, väggpaneler och frihängande enheter. Förutom sin tillverkning och försäljning av glasullbaserade produkter har Ecophon dessutom en gedigen kompetens inom rumsakustik.

Deras specialister hjälper dig gärna med att skapa bra ljudmiljöer inom t ex skola, vård och kontor.
Alla på Ecophon delar samma passion och de vet vilken enorm betydelse rumsakustiken har för arbetsmiljön och för att både människor och miljö ska må bra. Deras samlade kunskap inom området sträcker sig mycket längre än till ”bara” själva produkten.

Ecophon har även en egen akustikprofessor och flera medarbetare som medverkar i olika forskningsprojekt!

Ecophon tycker att alla förtjänar en bra ljudmiljö. Elever har rätt att höra och förstå sina lärare. Vårdpatienter ska inte behöva utsättas för en stressande ljudmiljö. Kontorsanställda ska kunna koncentrera sig på sitt arbete och kommunicera med sina kollegor. Förskolelärare förtjänar att få behålla sin hörsel och fabriksarbetare ska inte behöva riskera säkerheten på grund av en bullrig arbetsmiljö.

Och det är just det Ecophon arbetar med.

Kundutlåtande

“Allakustik och Gustafsson & Son Byggnads AB har genom åren haft ett gynnsamt samarbete och Allakustik är en pålitlig och kompetent leverantör! ”

Alexander Gustafsson

Gustafsson & Son Byggnads

“Allakustik är en pålitlig leverantör som levererar enligt överenskommelse, visar prov på flexibilitet och är lätta att samarbeta med! ”

Henrik Olausson

Hansson & Söner Entreprenad

“Allakustik har engagemanget, kunskapen och viljan att leverera i alla projekt! En självklar samarbetspartner som visar respekt och delaktighet!”

Anders Lundberg

Mobil Bygg

”Allakustik bidrar med stort engagemang från projektstart till projektavslut. Lämnar alltid hög kvalité på både arbete och levererad produkt.”

Jonathan Lundin

K21