Skadlig ljudnivå för barn – risker och lösningar

Höga ljudnivåer kan vara skadligt för såväl unga som vuxna. Allra mest utsatta är däremot barn, vilka är känsligare och inte tål samma ljudnivåer som en vuxen människa. Men vad innebär ett för högt ljud och när kan det skada barn?

 

Vad är en för hög ljudnivå och hur påverkar det barn?

Ljud är något som du tar in med dina öron. Ett skadligt ljud är ett ljud där ljudnivån skruvas upp och din kropp tar skada. Ljudnivå är benämningen för hur högt ljudet upplevs. En synonym för ljudnivå är ljudvolym och detta mäts i decibel.

En ljudnivå kan vara behaglig men kan snabbt övergå till något obehagligt, smärtsamt och farligt. Barn är extra känsliga för ljud och kan ta skada av bullriga miljöer.

Om ett barn vistas i en för hög ljudnivå så kan det innefatta många risker. Barnet kan senare i livet få hörselskador, drabbas av stress, koncentrationssvårigheter och hjärt- och kärlsjukdomar. Det är med andra ord oerhört skadligt för barn att vistas i för höga ljudnivåer under en längre period.

För att få ett hum om vilka decibelnivåer som innebär vad så kan du förhålla dig till att 10 decibel är ljudnivån av dina andetag och sirener från en polisbil utgör 120 decibel vilket också är gränsen för smärta.

Om ett barn skulle vistas i ett rum där decibelnivån går upp mot 80 så finns det stora risker att barnet drabbas av hörselskador. Misstänker du att ljudnivån är för hög på exempelvis barnets förskola, där barnet vistas dagligen, så ska detta tas på största allvar. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig!

 

Vi erbjuder ljudabsorbenter och andra lösningar 

På Allakustik erbjuder vi bl.a. akustiktak, ljudabsorbenter och andra akustiklösningar som förbättrar ljudnivån i både små och stora lokaler. Detta skapar en behaglig miljö för ditt barn och risken för skador minimeras. Vi har många års erfarenhet och är etablerade på marknaden. Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer!

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov