Riktvärden för buller i industri

Alla arbetsplatser kan riskera att ha en bullrig miljö, men den typ av arbetsplats som oftast ligger i riskzonen för detta är industrier. På en industriarbetsplats förkommer det allt från maskiner till verktyg, vilket innebär att buller kommer att förekomma. Naturvårdsverket har kommit fram med riktvärden och vägledning när det kommer till buller och högljudda lokaler inom industriarbete.

 

Vilka krav finns det på ljudmiljön?

Det finns olika saker som kan orsaka buller inom en industri. Det kan handla om maskiner som låter högt eller vägar som ligger i anslutning som utgör en bullrig miljö.

Riktvärden, i form av ljudnivåer, ska vara ett värde som alla arbetsplatser ska förhålla sig till. Värdet är olika beroende på vilken arbetsplats man talar om. När det kommer till industriarbetsplatser skiljer sig riktvärdet beroende på om arbetsplatsen är utomhus eller inomhus och om det ligger i anslutning till en skola, förskola eller vårdlokaler. Nedan listas några punkter som gäller:

  • Ljudnivåer bör inte förekomma under nattetid mellan klockan 22-06
  • Man ska ha i åtanke att vissa ljudkaraktärer är mer sötningsframkallande än andra. Här bör ljudet försöka dämpas
  • Ett bygglov måste självklart finnas

 

Vad är då en bullrig miljö?

Buller brukar kopplas samman med ett ljud som inte känns bra eller som stör. Det kan kopplas med obehag eller irritation och kan utgöra ett hinder för koncentration eller kommunikation.

Buller kan upplevas ännu mer störande om det finns ett bakgrundsljud som är lågt. Då kan situationen upplevas som väldigt rörig och du kan få svårt att koncentrera dig. En människa klarar självklart av lite buller nu och då men möts en person ständigt av bullriga miljöer kan det påverka personen negativt.

När det kommer till industriarbete ska man vara extra noga med att följa dessa riktvärden då bullernivån kan stiga oerhört mycket på grund av stora maskiner. Om värdena inte följs finns risken att du som arbetar och människor runt omkring tar skada.

Utsätts du för ständigt buller kan det orsaka sjukdomar och besvär såsom kärlsjukdomar, förhöjt blodtryck, huvudvärk, stressyndrom och sömnsvårigheter. Riktvärdena är där för att hjälpa till och skapa en bra arbetsmiljö!

Som arbetsgivare är du ansvarig för att riktvärdena uppnås och att dina medarbetare mår bra. Är ljudnivåerna för höga är det hög tid att du åtgärdar detta på adekvat sätt.

 

Ta hjälp av Allakustik

Om du vill veta mer om hur du kan minska ljudnivåerna på din arbetsplats på ett effektivt sätt, kan du med fördel vända dig till oss på Allakustik. Med över 25 års erfarenhet och tusentals genomförda arbeten kan vi garanterat hitta rätt lösning för just dig!

Vi hjälper dig genom hela processen – från beställning till montage. Tveka inte på att kontakta oss om du har några ytterligare frågor eller funderingar, varmt välkommen!

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov