Ljudmätning i Malmö

Vill du veta mer om bullernivåer samt ljudnivåer? Då har du kommit rätt! I denna artikel ska vi bena ut allt som har med ljudmätningar att göra.

När ljudmätningar görs så är det akustiker som utför dessa. Akustiker är nämligen experter inom buller och ljud. Jobb som utförs av akustiker innefattas av flera olika områden som byggnadsakustik, bostadsmiljö, produktutveckling samt samhällsbuller. Vanligt förekommande jobb som en akustiker förhåller sig till är ljudmätningar i bostäder, skolor och kontor där ljudnivåer har blivit ett problem. Andra jobb som även utförs av akustiker är ljudmätningar i områden som kan ha för höga bullernivåer som exempelvis byggarbetsplatser och högt trafikerade platser. Ljudmätningar som görs innefattas av både inomhus samt utomhusmiljöer.

 

Varför anlita en akustiker för ljudmätning?

Är du utsatt för höga ljud som är störande eller som kan ha påverkan på hälsan så är en akustiker rätt man/kvinna att anlita. Dessa är specialister inom ljudmätningar och kan ge ett korrekt resultat om nivåerna är för höga eller inom gränserna när det exempelvis kommer till buller av olika slag. På flertalet arbetsplatser samt bostäder är höga ljud och bullernivåer ett stort problem. I värsta fall kan höga ljud och bullernivåer orsaka skador i örat som kan medföra tinnitus som är störande ljud i hörselgångarna. Utöver tinnitus så kan för höga ljud och bullernivåer orsaka sömnsvårigheter, ökade stressnivåer samt allmänt obehag. En akustiker har de rätta verktygen för att kunna göra ljudmätningar av olika slag och därav är de arbetsmiljöverkets samt miljöförvaltningarnas förstahandsval.

 

Helhetslösningar med ljudmätning i Malmö

När en ljudmätning utförs av en akustiker så är det med hjälp av en helhetslösning för ljud och buller problematiken du är utsatt för. En ljudmätning innefattas inte bara av att ett ljud som mäts utan även av projektering, beräkning och analys. Då många av jobben som akustiker utför är relaterade till myndigheter så finns det rätta kontakter att tillföra för att åtgärderna ska tas om hand när det exempelvis gäller höga bullernivåer i olika miljöer. Detta kan vara mätningar av bullernivåer i enstaka bostäder eller skolor till större ljudmätningar av buller i form av biltrafik, flygplatser, järnvägar och industrier. Målsättningarna för en akustiker som utför ljudmätningar är minskad buller som genererar till en hälsosammare miljö med bättre ljudmiljöer.

 

 

Olycksriskerna ökar i en bullrig miljö

Upplever du en bullrig miljö på exempelvis din arbetsplats så kan detta öka olycksrisken. Detta eftersom en bullrig miljö medför att människor hör sämre och därav har svårare att uppfatta vad som sägs. Exempelvis om en uppgift uppfattas fel kan detta leda till en olycka. Vid en byggarbetsplats är det av extra vikt att även uppfatta varningssignaler av tunga fordon och med en för hög bullernivå kan dessa signaler vara svåra att uppfatta vilket kan leda till en olycka. Samtidigt som olycksrisken ökas så kommer en för bullrig arbetsmiljö försämra arbetarnas förmåga att jobba genom trötthet som sedermera sänker kvaliteten på jobbet som utförs. För att ta i tur med arbetsplatser i Malmö där för höga bullernivåer upplevs så kan en ljudmätning vara räddningen för att inte den där eventuella olyckan sker.

 

Ta hjälp av Allakustik i Malmö

Om du vill göra en ljudmätning och få bukt med dåliga ljudnivåer kan du med fördel ta hjälp av oss på Allakustik. Med över 25 års erfarenhet och tusentals genomförda arbeten kan vi garanterat hitta rätt lösning för just dig! Vi har kontor i Malmö, tveka inte på att kontakta oss här!

 

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov