Ljudisolering i golv

Precis som för väggar och tak kan det även vara lämpligt att ljudisolera golv för att minska ljudnivån i en lokal. Många nöjer sig med att lägga in en matta, men i vissa lokaler kan det vara lämpligt att vidta ytterligare åtgärder. I vissa lokaler kanske det inte är nödvändigt, men för andra lokaler där det vistas mycket människor och ljudnivån lätt blir hög kan ett ljudisolerat golv göra enormt stor skillnad.

 

Olika metoder för att ljudisolera golv

Det finns flera tillvägagångssätt för att ljudisolera ett golv och det ena är inte nödvändigtvis bättre än det andra. Vilken metod som är bäst beror på de rådande förutsättningarna och vilket behov av ljudisolering man har. Vid nybyggen av kontorslokaler och dylikt är det smart att tänka på ljudisolering från början för att slippa upptäcka problem med hög ljudnivå i ett senare skede. Det är lika bra att implementera det redan från början för att slippa behöva hantera problemet i efterhand. Generellt kan man ljudisolera golv på tre olika sätt, varav vi går igenom alternativen nedan.

 

1. Ljudisolera under det befintliga golvet

Detta alternativ till att ljudisolera må vara tämligen kostsamt, men är även det mest effektiva tillvägagångssättet om du har ett befintligt golv du inte vill byta ut. Genom detta tillvägagångssätt läggs ljudisolering in under golvet vilket gör att ljudet absorberas och ljudnivån i lokalen blir lägre och mer hanterbar. Stenull är ett exempel på ljudisolering som är lämplig att lägga under golvet. Materialet absorberar ljud och är även brandsäkert.

 

2. Ljudisolering på golvet

Ett annat alternativ till att bryta upp golvet och lägga in ljudisolering under golvet är att lägga in ett nytt golv med isolering på ditt befintliga golv. Detta alternativ passar inte för alla och i alla typer av lokaler. Problem som kan uppstå innefattar bland att rummet blir mindre vilket kan kräva att kapa ner dörrarna in till lokalen för att de ska kunna öppnas och stängas utan problem. Om lokalen tillåter är detta alternativ däremot enklare än det ovanstående alternativet.

 

3. Lägga in en heltäckningsmatta

Heltäckningsmattor är inte lika populärt i Sverige som de är på andra håll i världen, men det är onekligen ett alternativ som kan vara lämpligt för att ljudisolera ett rum. Det är viktigt att notera att en heltäckningsmatta inte tar bort alla ljud fullkomligt men att metoden kan vara ett enkelt alternativ som förbättrar tillvaron i lokalen genom att absorbera ljud. I kontorslokaler är en heltäckningsmatta kanske inte alltid att föredra av hygieniska skäl, men det kan vara ett alternativ till mindre och mer kontrollerade miljöer.

 

Ta hjälp av Allakustik

Om du går i tankarna på att ljudisolera ditt golv men är osäker vilken metod som är lämpligast kan du ta hjälp av oss från Allakustik. Du kan få rådgivning, tips och hjälp att avgöra hur du på bästa möjliga sätt kan få ner ljudnivån i din lokal. Kanske är det golvet som är boven i den höga ljudnivån eller kanske är det taket? Hos Allakustik kan du få hjälp på traven till en trevligare inomhusmiljö.

 

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov