Lågfrekvent buller

Lågfrekvent buller är ett vanligt och ofta osynligt problem i både offentliga och privata miljöer. Det kan påverka vårt välbefinnande och hälsa negativt, men det finns effektiva lösningar för att hantera detta. I denna artikel kommer vi att utforska hur lågfrekvent buller påverkar oss, hur det låter, i vilka sammanhang det uppstår, och vad man kan göra för att minska det.

Hur påverkas man av lågfrekvent buller?

Lågfrekvent buller definieras som ljud med frekvenser under 200 Hz. Dessa ljud kan vara svåra att uppfatta med hörseln, men de kan fortfarande orsaka en rad problem. Exempel på lågfrekvent buller inkluderar ljud från ventilationssystem, kylaggregat, och trafikbuller. Lågfrekventa ljud är mer genomträngande och kan färdas längre än högfrekventa ljud.

Effekterna av lågfrekvent buller kan vara subtila men långvariga. Personer som utsätts för dessa ljud kan uppleva:

 • Sömnstörningar: Bullret kan störa sömnen även om det inte upplevs som högt.
 • Koncentrationssvårigheter: Det kan vara svårt att fokusera på arbete eller studier.
 • Stress: Långvarig exponering kan leda till ökad stress och irritation.
 • Fysisk ohälsa: Det kan bidra till huvudvärk, högt blodtryck och andra hälsoproblem.

Hur låter det?

Lågfrekvent buller mäts i decibel (dB). För att ge en uppfattning om ljudnivåer kan vi jämföra några exempel:

 • 20 dB: Susande löv
 • 30 dB: Tyst bibliotek
 • 40 dB: Viss apparatur i hemmet, som ett kylskåp
 • 50 dB: Normal konversation

Lågfrekvent buller kan vara mindre än 50 dB men ändå kännas störande på grund av dess genomträngande natur. Det kan ofta beskrivas som en dov ton eller ett konstant brummande ljud.

I vilka sammanhang uppstår lågfrekvent buller?

Lågfrekvent buller kan uppstå i många olika sammanhang:

 • Industriområden: Maskiner och utrustning som arbetar med låga frekvenser.
 • Offentliga byggnader: Ventilations- och klimatanläggningar som genererar lågfrekventa ljud.
 • Hemmiljöer: Hushållsapparater som kylskåp, tvättmaskiner, och värmepumpar.
 • Transport: Buller från tåg, flygplan och vägtrafik.

Vad kan man göra för att minska ljuden?

Att minska lågfrekvent buller kräver en kombination av metoder. Vi på Allakustik kan hjälpa till med att utforma en helhetslösning som inkluderar ljudmätning, design och installation. Här är några åtgärder som kan vidtas:

Hemma

 1. Ljudmätning: Identifiera bullerkällorna genom noggrann ljudmätning.
 2. Isolerande material: Använd ljudabsorberande material, som väggabsorbenter och undertak, för att minska genomträngning av ljud.
 3. Vibrationer: Isolera vibrerande apparater för att minska överföringen av lågfrekvent buller.

Offentliga miljöer

 1. Ventilationssystem: Använd tystare ventilationssystem och underhåll dem regelbundet.
 2. Byggnadsmaterial: Implementera material och konstruktionstekniker som minskar bulleröverföring.
 3. Akustisk design: Designa utrymmen med akustik i åtanke för att minimera buller.

För att skapa en bullerfri miljö i skolan, på jobbet eller hemma är det viktigt att anlita akustikexperter. Vie rbjuder kompletta akustiklösningar, från ljudmätning till design och montering.

Hantera bullerproblem

Lågfrekvent buller är en osynlig fiende som kan påverka både vår fysiska och psykiska hälsa. Genom att förstå dess effekter och vidta rätt åtgärder kan vi skapa tystare och mer harmoniska miljöer. Vi kan hjälpa dig att lösa bullerproblem med vår expertis och erfarenhet. Kontakta oss för att lära dig mer om hur du kan förbättra din akustiska miljö.

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov