Ecophon Focus D

Ecophon Focus D tillverkas av Saint-Gobain Ecophon. Det är ett av alla de olika akustiksystem som utvecklas och marknadsförs av verksamheten, och liksom övriga system bidrar det till välbefinnande och god arbetsmiljö. Ecophon driver sin verksamhet i tjugo länder och har representanter i ytterligare 30 länder över hela världen.

Ecophon Focus

Ecophon Focus är den mest omfattande systemfamiljen hos Ecophon och ger dig stora möjligheter att anpassa former, kantutföranden, nivåer och installationsalternativ. Produkterna har en synlig yta belagd med Akutex FT som ger ett högkvalitativt och matt utseende. Baksidan har en glasfiberväv och utförandet ger produkterna absorptionsklass A. Med tio olika utföranden och sex specifika lösningar är det enkelt att skapa den kombination som passar behoven i din fastighet.

Ecophon Focus Ds

När du väljer Ecophon Focus Ds får du symmetriskt fasade kanter och ett dolt bärverk där helhetsbilden ger ett slätt och sobert intryck. Det släta utseendet underlättar vid integrering av ventilation och armaturer samt vid montering. Denna  modell passar bäst för lokaler där det behövs ett akustiktak som har ett dolt bärverk, men där enskilda absorbenter samtidigt behöver vara enkla att montera ner. Ecophon Focus Ds har målade kanter och absorptionsklass A. Du får optimal ljudabsorption med ytskiktet som består av Akutex FT samt en glasullskärna.

Ecophon Focus Dg

Om du föredrar ett mer svävande intryck är Ecophon Focus Dg ett bättre val. Dessa absorbenter är också enkla att demontera, även när konstruktionshöjden är låg. Denna modell har liksom Ecophon Focus Ds ett ytskikt som består av Akutex TX och en glasullskärna. Akutex TX har mindre porer än Akutex T, samtidigt som porerna är fördubblade i antal. Denna modell har överlägsna akustiska egenskaper och en stor mängd olika kulörer att välja mellan.

Ecophon Focus D/A

Om du behöver en mer specifik kantlösning finns Ecophon Focus D/A som har en A-kant på kortsidan och en D-kant på långsidan. Det är möjligt att montera ner varje absorbent separat från övriga. Här får du en modell som uppfyller höga krav vad gäller estetik och funktion. Systemet har utvecklats speciellt för bandraster- och korridorlösningar där det är nödvändigt att installera långa absorbenter. Du får här absorptionsklass A och kanter som är målade.

Ecophon Focus Fixiform Ds

Bland den stora variationen av absorbenter som erbjuds av Ecophon finns också vikbara sådana, av modellen Ecophon Focus Fixiform Ds. Denna modell skapar distinkta övergångar bland taknivåerna, vilket gör det möjligt att lägga till struktur och form i rummet. Du kan också göra plats för olika takinstallationer. Komplettera systemet med Connect profiler, bärverk och tillbehör för ytterligare anpassningar.

Cirkularitet och återvinning

Alla absorbenter med modellen Ecophon Focus kan återvinnas med hjälp av Ecophons återvinningsservice SoundCircularity. Denna service är flexibel och heltäckande, och du kan med hjälp av tjänsten integrera återvinning i alla projekt. Du får ett certifikat där du ser mängden återvunnet material samt vilken klimatbesparing som gjorts i koldioxidekvivalenter.

Hos allakustik.se hittar du ett stort utbud av undertak från Ecophon och andra leverantörer. Med deras breda variation av ljudabsorbenter får du ett stort urval vad gäller hygien, brandsäkerhet och ljudabsorption. Idag är det  möjligt att anpassa undertaket exakt till lokalens behov, både vad gäller utseende, montering och akustiska egenskaper.

 

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov