Avskärmning

Avskärmning handlar om att skapa en avgränsning eller barriär i en miljö för att uppnå visuell eller ljudmässig avskildhet. Det används i olika sammanhang för att minska störningar och öka koncentrationen hos de som befinner sig i rummet, för att skapa en mer kontrollerad och tyst miljö. Avskärmning kan inkludera allt från fysiska barriärer som rumsavdelare till specifika installationer av ljudabsorberande material i tak och på väggar. Vi erbjuder en rad produkter och installationstjänster för avskärmning och är redo att hjälpa dig förstå och förbättra rummets akustik.

I vilka situationer kan man vilja avskärma sig?

Avskärmning kan vara önskvärd i många olika miljöer och situationer. På arbetsplatser, som i öppna kontorslandskap, används ofta avskärmning för att minska ljud och visuella distraktioner som kan minska produktiviteten. I utbildningsmiljöer som skolor och bibliotek skapas lugna zoner för studier genom effektiv avskärmning. Även i offentliga miljöer som caféer och restauranger kan avskärmningar bidra till att skapa mer privata och tysta utrymmen för besökarna.

Avskärmande produkter

För att uppnå effektiv avskärmning finns det flera produkter att tillgå:

  • Rumsavdelare: Används för att dela upp större rum i mindre sektioner.
  • Utställningsskärmar: Perfekt för tillfälliga event där man behöver skapa mindre utrymmen.
  • Bordsskärmar: Installeras enkelt på arbetsbord för att minska ljud och skapa visuell avskärmning.

Dessa produkter finns i olika material och utföranden, anpassade efter behovet av ljudreducering och estetiska önskemål.

Ökat behov av avskärmning

I takt med att arbetsmiljöer och offentliga utrymmen blir allt mer öppna har behovet av effektiv avskärmning vuxit markant. Moderna trender inom arkitektur och design betonar flexibilitet och multifunktionalitet, vilket ökar efterfrågan på innovativa och estetiskt tilltalande lösningar för avskärmning. Dessa lösningar integrerar ljudabsorberande material och tekniker som inte bara förbättrar akustiken utan även bidrar till en visuellt attraktiv miljö.

Avskärmning i öppna landskap

I öppna kontorslandskap är behovet av avskärmning särskilt påtagligt för att hantera ljud och visuella distraktioner. Genom att installera ljudabsorberande skärmar och paneler kan man skapa mindre ”tysta zoner” där medarbetare kan arbeta ostört, vilket är nödvändigt för både koncentration och välbefinnande på arbetsplatsen.

Lev och arbeta ostört

Vi erbjuder en mängd lösningar för ljudabsorption som är särskilt anpassade för att skapa avskärmade miljöer. Dessa inkluderar väggabsorbenter som effektivt minskar ljudnivåer och undertak som bidrar till en övergripande förbättrad akustik i rummet.

Med våra avskärmningslösningar kan du både leva och arbeta i en miljö som stödjer koncentration och välbefinnande, fri från störande ljud och visuella distraktioner.

Projektering – vi kan allt om (minskat) ljud

Vår erfarenhet sträcker sig över en mängd miljöer, från offentliga rum som förskolor till kontorslandskap och restauranger. Vi erbjuder expertis i projektering och kan skräddarsy lösningar som möter specifika behov av ljudreducering och inredning.

Så går det till när du kontaktar oss

När du kontaktar oss för en lösning inom avskärmning och ljudabsorption kommer vi först att genomföra en behovsanalys och ljudmätning för att förstå de unika kraven i din miljö. Därefter följer vi upp med förslag på anpassade lösningar och ser till att hela installationsprocessen går smidigt.

Få hjälp med avskärmning

Är du redo att förbättra din arbets- eller levnadsmiljö? Kontakta oss för att diskutera dina behov och hur vi kan hjälpa dig att skapa en mer behaglig och funktionell miljö.

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov