Så får du bättre akustik i en simhall

I en simhall kan man många gånger uppleva höga ljud. Det kan handla om barnskrik, människor som pratar högt eller vatten som plaskar. I en simhall är det oftast många människor som vistas samtidigt och ljudvolymen kan lätt bli alldeles för hög och upplevas som obehaglig. Detta kan påverka kroppen och hälsan på ett negativt sätt. Därför tänkte vi berätta mer om hur du kan få bättre akustik i dessa miljöer!

Likt andra miljöer är det viktigt att lösa bullerproblemen så snabbt som möjligt. Vi på Allakustik har många års erfarenhet av ljudabsorbering och har genomfört många projekt som rör simhallar. Ju snabbar man tar tag i ett bullerproblem desto mindre är risken att människor påverkas negativt av det.

 

Hur kan kroppen ta skada av buller?

Vistas man i ett bullrigt rum, och speciellt om detta sker regelbundet, kan det skada på kroppen såväl fysiskt som psykiskt. Kroppen kan hantera en viss mängd höga ljud men inte under en längre period.

Bullermiljöer kan resultera i stress, ökat blodtryck, huvudvärk, tinnitus, minskad koncentration och yrsel. Det är många som inte vet att deras kroppar utsätts för buller och tar tag i problemet när det är för sent.

Som nämnts i inledningen kan ljudvolymen bli för hög inne i en simhall då det oftast är högt i tak och hårda material. Kakel skapar en ekoeffekt och ljudet studsar snabbt mellan väggarna. Detta resulterar i oljud och buller.

 

Vad erbjuder vi på Allakustik?

Hur kan man lösa detta problem på smidigaste sättet? Vi på Allakustik erbjuder högpresterande takabsorbenter som både fångar upp höga ljud men också tillför något visuellt till lokalerna.

Något som många inte vet är att taket i ett rum är den mest ljudreflekterade ytan. Detta beror på att taket i många fall är gjort av ett hårt material. Därför är det en smidig lösning med dessa takabsorbenter.

När det handlar om simhallar förekommer fukt i lokalen. Vi erbjuder därför ljudabsorbenter i materialet stenull, som både stänger ute fukt, ljud och brand. I en samhall är detta det optimala valet då det fyller alla krav en simhall behöver.

Ljudabsorbenterna i stenull går att montera på olika sätt. Antingen monteras de diskret med undertaket eller så monteras den synlig och tillför något till inredningen och miljön.

 

Ta hjälp av oss på Allakustik

Arbetar du i en simhall där ljudvolymen är för hög? Tveka inte att kontakta oss på Allakustik. Med över 25 års erfarenhet och tusentals genomförda arbeten kan vi garanterat hitta rätt lösning för just dig!

Vi har en kunnig personal som är redo att besvara dina frågor och funderingar. Kontakta oss om du vill veta mer om våra lösningar samt hur vi kan hjälpa just dig att uppnå en behagligare miljö.

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov