Ljudmätning i Stockholm

När en ljudmätning i Stockholm utförs så görs det av en akustiker som är specialiserad inom ljudmätning av olika slag. Ljudmätning tillika bullermätning är vanligt förekommande i områden där det tror vara risk för höga decibelnivåer med oönskade ljud. För att mäta nivåerna av bullret använder sig akustiker av decibelmätare. Med en decibelmätare kan en akustiker mäta ljudtrycksnivån som sedermera ger ett riktvärde av bullervärdet i området. Är mätningarna exempelvis över det normala så måste de åtgärdas. När de specifika åtgärden har tagits vid så ska en ny mätning göras för att försäkra om att bullervärdet gått ner till en normal nivå.

Vanligtvis när det utförs en ljudmätning är det på grund av installationsbuller, trafikbuller, byggbuller men även buller i bostäder och skolor av olika slag. Oönskade höga ljud i områden kan orsaka stora problem för människorna som bor och vistas där. I värsta fall kan kontinuerliga höga ljud orsaka bullerskador. Därav är alternativet att anlita en akustiker för en ljudmätning ett utmärkt val för att ta i tur med problemet.

 

Olika typer av ljudmätningar

Det som en ljudmätning av olika slag avser att göra är en mätning av ljudtrycksnivå. Genom att mäta ljudet kan en akustiker som utför ljudmätningar bestämma nivån för hur bra ljudisoleringen är, bullernivåerna på olika områden, mäta stegljudsnivåer mellan rum, efterklangstid som mäter ekot i ett rum samt ljudeffekter av olika slag. Med en ljudmätning kan flertalet olika ljudmätningar göras som avser olika områden inom ljud. När tester för mätningar av olika slag genomförs så finns det riktvärden som en akustiker förhåller sig till. Med dessa riktvärden kan de avgöra om åtgärden måste tas vid eller inte för de olika ljudmätningarna.

Utrustningen som en akustiker använder sig av vid olika typer av ljudmätningar har en stor påverkan på resultatet. Därför använder sig en akustiker vanligast av en decibelmätare av klass 1 vilket är ur branschens mått mätt en mätare som håller väldigt hög kvalitet. Utöver mätaren används mikrofonförstärkare, mätmikrofon för mjukvaran som analyserar ljudtryck och andra parametrar som har med ljud att göra. När en ljudmätning är utförd så kan detta redovisas i en rapport som avser mätresultat av olika slag. Exempelvis så kan en rapport innehålla riktvärden för bullerljud, ljudnivå, ljudisolering och efterklangstid.

 

Bullermätningar i Stockholm

De två vanligaste bullermätningar som görs är trafikbuller samt installationsbuller. Vid en trafikbullermätning avses vanligast platser som flygplatser, vägtrafik och spårtrafik. Andra ting som kan innefattas av en trafikbullermätning är båttrafik och flygtrafik men då krävs det särskilda riktvärden. En installationsbullermätning avser ljud från fasta installationer. Exempel på fasta installationer är värmepump, ventilation, hissmaskin samt avlopp och vatten. Ljuden som mäts från fasta installationer kan vara både luftburna samt stomburna ljud.

Akustiker som jobbar med bullermätningar i Stockholm har en stor påverkan på miljöerna och levnadsstandarderna för dem. En akustikers målsättning är att säkerhetsställa att inga skadliga bullernivåer förekommer samt att störningsmoment av olika slag åtgärdas. Detta så att inte människornas livskvalitet samt hälsa påverkas på ett negativt sätt.

 

Ta hjälp av Allakustik i Stockholm

Om du vill göra en ljudmätning och få bukt med dåliga ljudnivåer kan du med fördel ta hjälp av oss på Allakustik. Med över 25 års erfarenhet och tusentals genomförda arbeten kan vi garanterat hitta rätt lösning för just dig! Vi har kontor i Stockholm, tveka inte på att kontakta oss här!

 

Behöver du hjälp?

Hos oss hittar du allt inom akustik så som akustikplattor, innertak, undertak, akustiktak och ljudabsorbenter. När det gäller akustik är vi helt enkelt bäst. Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom branschen och hjälper dig gärna när det kommer till ditt val av undertak utifrån dina behov