Miljö

Allakustik Underbara Tak AB jobbar för en långsiktig hållbar framtida miljö- och kultursamhälle både inom det egna företaget och tillsammans med leverantörer, kunder och andra intressenter.

Allakustik försöker hela tiden öka miljömedvetenheten och kunskapen om miljöarbete inom företaget för att få alla att tänka på ett miljömässigt sätt via både interna och externa utbildningar och informationsmöten.

Vi följer alltid och försöker överträffa upprättade lagar och miljöförordningar.

I vårt miljöarbete försöker vi påverka både leverantörer och kunder att göra det bästa valet för miljön. Det görs genom att leverantörer kontrolleras och krävs på både innehålls- och/eller miljövarudeklarationer samt miljöpolicys. På företag och byggarbetsplatser där Allakustik verkar läggs alltid stor vikt vid att miljöarbetet pågår kontinuerligt och effektivt.

Allakustik arbetar aktivt med att främja resurshushållning och källsortering. Under pågående byggprojekt källsorteras emballage, avfall och restprodukter. Entreprenader och materialleveranser planeras för att bli så resurseffektivitet som möjligt med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vår miljö & Kvalitetplan kan ni skriva ut här: Miljö & Kvalitetsplan.


Natur & Miljöboken