Ljudabsorbenter

Allakustik är experter på ljudabsorbenter. Efterklangstid är den tid ett ljud stannar kvar i ett rum. Med ljudabsorberande tak kan man förkorta efterklangstiden och skapa en trivsam miljö. Höjd i tak och material i väggar, tak och golv är faktorer som avgör hur väl ljud absorberas. Hårda ytor absorberar inte ljud lika bra som mjuka och är det dessutom högt i tak kan de lätt bli eko.

I miljöer som skolor, sjukhus och kontor där många människor vistas finns det många ljud som kan uppfattas som störande. Allt från samtal till stolar som rör på sig och dörrar som öppnas och stängs. I industrilokaler utsätts man ofta för höga ljud från maskiner, verktyg och fordon. När man utsätts för ljud dagligen kan det till slut leda till ohälsa och man får svårare att koncentrera sig och svårare att koppla av. Ofta leder buller och oljud  till huvudvärk och trötthet.

Ljudabsorberande tak reducerar ljud, minskar efterklangstiden och skapar en behaglig tillvaro. Ofta låter man undertaken fungera som en försänkning av det befintliga taket vilket gör att ljudet behöver färdas en kortare väg innan det absorberas av akustikplattorna.

Våra leverantörer jobbar med olika material som alla har goda ljudreducerande egenskaper, några exempel är glasfiber, träull och gips. Men även aluminium och plast har god förmåga att absorbera ljud.

Företagen som producerar akustiktak arbetar ständigt för att förbättra tekniken och många lägger stor vikt på design. 

Ljudabsorbenter behöver inte på något vis dra ner på estetiken i ett rum, snarare tvärt om. Det finns ett brett urval av ytstruktur, färg och form. Många gånger kan undertaket anpassas specifikt utifrån dina behov och miljön takplattorna ska sitta i.

Vi har ett brett utbud av ljudabsorbenter från välrenommerade företag där vi ställer höga krav på bland annat brandsäkerhet, hygien och ljudabsorption. Ecophon, Träullit, Akustikmiljö och Rockfon är några av våra leverantörer. Du kan läsa mer om dem samt våra övriga leverantörer här.

Köp ljudabsorbenter i en av våra fysiska butiker i Stockholm eller Göteborg eller beställ direkt via vår webbshop Underbaratak.se.

Våra produkter går att hämta upp i butik men vi erbjuder även utkörning.

Maila oss   ring  08-87 33 00 eller Skicka meddelande