Köp Paroc i Stockholm & Göteborg


Akustik – Ljudabsorbenter och undertak

Vi människor tillbringar allt mer tid inomhus vilket gör att kvaliteten på inomhusmiljön blir en allt viktigare faktor för vårt allmänna välbefinnande. En viktig aspekt av inomhusmiljön är ljudmiljön. Den påverkar oss människor på många olika sätt och studier visar tydliga samband mellan bullerexponering och olika hälsoeffekter..

Buller kan ge hörselskador, störa, maskera både samtal och viktiga signaler, orsaka kroppsliga reaktioner och ge sömnstörningar. Buller kan också påverka koncentrationsförmågan och därmed försämra arbetsprestationen. Traditionellt har buller förknippats med fabriker, trafik och slamriga verkstäder men har alltmer kommit att uppmärksammas även inom andra områden, som t.ex skolor, förskolor och kontor.

Paroc tillverkar ljudabsorbenter av stenull; ett naturligt hållbart och brandsäkert material och erbjuder under varumärket PARAFON® ett brett sortiment av ljudabsorbenter, undertak och vägglösningar för de flesta typer av utrymmen. 

Med rätt lösning kan ljudnivån sänkas i alla tänkbara miljöer.

Kontakta oss för köp eller mer information