Drift & Skötsel

För att veta vilket undertak som sitter var och hur man ska underhålla det för att uppnå längsta möjliga hållbarhet kan man ta ut en skötselanvisning och dokumentera.

Akustiktak behöver en del omvårdnad för att hålla så länge som möjligt. Beroende på vilken typ av undertak du har och vilken tillverkare som producerat undertaket finns det en del riktlinjer. Vi har samlat ett dokument med generella skötselanvisningar. Vill du ha mer information, produktblad eller byggvarudeklarationer kan du gå in på respektive leverantörs länk nedan.  I vårt dokument liksom på respektive tillverkares hemsida finns information om allt från rengöring till reparation och återvinning. Du finner även riktlinjer för montering och demontering av undertaken.

Generella råd om skötsel

Här är Allakustik Underbara Tak´s generella skötselanvisning som täcker de flesta undertaken:

Skötselanvisning Allakustik Generell

Vill ni ha mer information, produktblad, byggvarudeklarationer mm kan ni gå in på respektive leverantörs sidor nedan: